Co nowego w Intrze

Skoncentrowana na osobie terapia dzieci i młodzieży

Udział w szkoleniu będzie okazją do doświadczenia postawy i wartości prezentowanych przez terapeutę skoncentrowanego na dziecku. Podczas szkolenia prezentowana będzie teoria rozwoju korespondująca z podejściem skoncentrowanym na osobie, a także: wskazówki praktyczne dotyczące terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz studia przypadków ilustrujące formy pracy z dziećmi i nastolatkami dostosowane do poszczególnych etapów rozwojowych.
Więcej

REKRUTACJA DO SZKÓŁ TRENERSKICH

Rozpoczęliśmy rekrutację do 17 edycji Szkoły Trenerów Biznesu i 57 edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Zapraszamy serdecznie! Oba szkolenia trenerskie dają niezbędne podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską PTP I stopnia, oraz posiadają akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Więcej

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.
Więcej
X