Co nowego w Intrze

Kurs Pomocy Psychologicznej

Rozpoczynamy rekrutację do 3 edycji Kursu Pomocy Psychologicznej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać i opanować, a także doskonalić w praktyce zasady udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej. Zapraszamy osoby początkujące w obszarze pomagania, a także te, które pracując aktualnie z ludźmi pragną doskonalić swoje umiejętności kontaktu, wspierania i realnego profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej…
Więcej

Studium Treningu Interpersonalnego

Zapraszamy do 5 edycji Studium Treningu Interpersonalnego. Ukończenie Studium daje przygotowanie do prowadzenia treningów interpersonalnych i tym samym umożliwia, po wdrożeniu praktyki, staranie się (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) o drugi stopień trenerski PTP.
Więcej

Szkoła Psychoterapii

Rozpoczynamy rekrutację do 17 edycji Szkoły Psychoterapii Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie ankiet zgłoszeniowych.
Więcej

SZKOŁY TRENERSKIE

Rozpoczęliśmy rekrutację do wiosennej edycji kursów trenerskich. Zapraszamy do 54 edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego i 15 edycji Szkoły Trenerów Biznesu. Oba nasze szkolenia trenerskie dają niezbędne podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską PTP I stopnia, oraz posiadają akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Więcej

Grupy terapeutyczne

Trwa nabór do grupy terapeutycznej, oraz grupy rozwojowo-terapeutycznej dla młodych dorosłych (19 - 28 lat)
Więcej

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.
Więcej

TRENING INTERPERSONALNY

Zapraszamy na najbliższy Trening Interpersonalny, który obywać się będzie w dniach 24 - 28 lutego. Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca.
Więcej

X