Co nowego w Intrze

REKRUTACJA DO SZKÓŁ TRENERSKICH

Rozpoczęliśmy rekrutację do jesiennej edycji kursów trenerskich. Zapraszamy do 55 edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego i 15 edycji Szkoły Trenerów Biznesu. Oba nasze szkolenia trenerskie dają niezbędne podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską PTP I stopnia, oraz posiadają akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Więcej

Trening Interpersonalny

Zapraszamy serdecznie na najbliższy Trening Interpersonalny, który poprowadzi Jolanta Sokół - Jedlińska. Trening będzie się odbywał w dniach 23 - 27 czerwca w godzinach 9.00 - 18.00.
Więcej

Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać i opanować, a także doskonalić w praktyce zasady udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej. Zapraszamy osoby początkujące w obszarze pomagania, a także te, które pracując aktualnie z ludźmi pragną doskonalić swoje umiejętności kontaktu, wspierania i realnego profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej innym znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji…
Więcej

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.
Więcej

X