Co nowego w Intrze

REKRUTACJA DO SZKÓŁ TRENERSKICH

W związku z dużym zainteresowaniem przedłużamy rekrutację do 17 edycji Szkoły Trenerów Biznesu i 57 edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego do 7 listopada 2019 roku. Zapraszamy serdecznie! Oba szkolenia trenerskie dają niezbędne podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską PTP I stopnia, oraz posiadają akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Więcej

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.
Więcej
X