CENNIK

Poradnia dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna - pierwsza wizyta 170 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna 150 PLN (50 min.)
Porada psychologiczna 170 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna w j. angielskim - pierwsza wizyta 250 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna w j. angielskim 230 PLN (50 min.)
Porada/psychoterapia rodzinna lub małżeńska (par) - pierwsza wizyta 210 PLN (50 min., jeden terapeuta)
310 PLN (półtorej sesji, jeden terapeuta)

380 PLN (półtorej sesji, dwóch terapeutów)

Porada/psychoterapia rodzinna lub małżeńska (par) 190 PLN (50 min., jeden terapeuta)

290 PLN (półtorej sesji, jeden terapeuta)
360 PLN (półtorej sesji, dwóch terapeutów)

Psychoterapia grupowa 430 PLN (za miesiąc - 4 spotkania, 3 godz.)
Konsultacja przed przyjęciem do grupy terapeutycznej 170 PLN
Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta 190 PLN
Konsultacja psychiatryczna 170 PLN
Kserokopia dokumentacji medycznej - 1 strona 0,80 PLN (w tym 23 % VAT)  
*) Konsultacja psychologiczna, psychiatryczna, która nie jest związana z kłopotami osobistymi, zdrowiem psychicznym (np. rozmowa kwalifikacyjna, psychoedukacja), jest obciążona 23 % podatkiem VAT.
Asertywność symboliczna 700 PLN (w tym 23 % VAT)
Indywidualny trening negocjacji 120 PLN (w tym 23 % VAT) pierwsze spotkanie (1,5 godz.)
90 PLN (w tym 23 % VAT) każda następna godzina
Trening asertywności 1350 PLN (w tym 23 % VAT)
Trening interpersonalny 1600 PLN (w tym 23 % VAT) 
Warsztaty tematyczne cena uzależniona od liczby godzin
Konsultacja dot. autoprezentacji 300 PLN (w tym 23 % VAT)   (spotkanie - 90 min.)
Duplikat zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/treningu/warsztatu 25 PLN (w tym 23 % VAT) 
Superwizja indywidualna 180 PLN
160 PLN -  cena obowiązująca dla członków Stowarzyszenia Intra 
Superwizja grupowa 220 PLN spotkanie 4 godz.
275 PLN spotkanie 5 godz.
Superwizja trenerska 180 PLN (w tym 23 % VAT)
Spotkanie wstępne indywidualne (90 min.) 120 PLN   (w tym 23 % VAT)
Spotkanie zasadnicze wspólne (120 min.) 308 PLN (w tym 23 % VAT)
Każda kolejna godzina rozpoczętego spotkania wspólnego 120 PLN   (w tym 23 % VAT)
Zainicjowanie mediacji (90 min.)  120 PLN (w tym 23 %VAT) 
Indywidualny trening negocjacji 120 PLN (w tym 23 % VAT) pierwsze spotkanie (1,5 godz.)
120 PLN
(w tym 23 % VAT) każda następna godzina

Poradnia dla dzieci i młodzieży

Konsultacje wstępne (diagnostyczne) - konieczne dla adekwatnego zaplanowania
psychoterapii.

Koszt ewentualnych specjalistycznych konsultacji diagnostycznych (np. badania poziomu poznawczego funkcjonowania dziecka) ustalany jest z rodzicami/opiekunami dziecka/nastolatka indywidualnie, stosownie do zasadnych w danej sytuacji procedur diagnostycznych.

180 PLN (50 min.)

260 PLN (80 min.)

Wstępne konsultacje diagnostyczne z wykorzystaniem systemów online 160 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna 150 PLN (50 min.)
Wstępne konsultacje diagnostyczne  w j. angielskim 250 PLN (50 min.)
Psychoterapia indywidualna w j. angielskim 230 PLN (50 min.)
Porada psychologiczna dla rodziców 160 PLN (50 min.)
Porada psychologiczna dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 160 PLN (50 min.)
Psychoterapia rodzinna 240 PLN (90 min.)
Zajęcia prowadzone metodą Instrumental Enrichment 140 PLN (w tym 8% VAT)
Przygotowanie dla szkół/przedszkoli/opiekunów zaleceń dotyczących dostosowywania oferty edukacyjnej/metod wychowawczych do specyficznych potrzeb dziecka/nastolatka objętego pomocą terapeutyczną 120 PLN (w tym 8% VAT)
Przygotowanie informacji na temat funkcjonowania klienta w obszarze zdrowia psychicznego (epikryzy) 120 PLN

Kurs Szkoła Psychoterapii

Koszt całego kursu 43 760 PLN 
Rozmowa kwalifikacyjna 85 PLN 
Dyplom w języku angielskim  50 PLN 
Duplikat dyplomu ukończenia kursu  35 PLN 
Duplikat zaświadczenia ukończenia kursu  25 PLN 
Zaliczenie pracy dyplomowej - dotyczy osób zaliczających pracę po 2 latach od ukończenia kursu  180 PLN (za godzinę pracy superwizora) 
  • Płatność za zajęcia odbywa się miesięcznych w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.
  • Z dniem 1 stycznia 2012 roku Kurs Szkoła Psychoterapii został zwolniony z podatku VAT. Podane ceny są cenami brutto.

Kurs Szkoła Psychoterapii Humanistycznej

Koszt całego kursu 32 640 PLN 
Rozmowa kwalifikacyjna  85 PLN 
Dyplom w języku angielskim  50 PLN 
Duplikat dyplomu ukończenia kursu  35 PLN 
Duplikat zaświadczenia ukończenia kursu  25 PLN 
Zaliczenie pracy dyplomowej - dotyczy osób zaliczających pracę po 2 latach od ukończenia kursu  180 PLN (za godzinę pracy superwizora) 
  • Płatność za zajęcia odbywa się w miesięcznych ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.
  • Z dniem 29 marca 2016 r. Kurs Szkoła Psychoterapii Humanistycznej został zwolniony z podatku VAT. Podane ceny są cenami brutto.

Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Koszt całego kursu 11 760 PLN 
Rozmowa kwalifikacyjna (45 min.) 85 PLN 
Dyplom w języku angielskim  50 PLN 
Duplikat dyplomu ukończenia kursu  35 PLN 
Duplikat zaświadczenia ukończenia kursu  25 PLN 
  • Płatność za zajęcia odbywa się w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

Kurs Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego

Grupa otwarta 10560 PLN  
Rozmowa kwalifikacyjna 85 PLN  
Dyplom w języku angielskim  50 PLN 
Duplikat dyplomu ukończenia kursu  35 PLN 
Duplikat zaświadczenia ukończenia kursu  25 PLN 
  • Płatność za zajęcia odbywa się w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.
  • Z dniem 1 stycznia 2012 roku Kurs Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego został zwolniony z podatku VAT. Podane ceny są cenami brutto.

Studium Treningu Interpersonalnego

Koszt uczestnictwa 7700 PLN (w tym 23 % VAT)
Rozmowa kwalifikacyjna (45 min.) 120 PLN (w tym 23 % VAT)   
  • Płatność za zajęcia odbywa się w ratach ustalonych osobno dla każdej edycji. Harmonogram rat przedstawiany jest po podpisaniu umowy.

Szkoła Trenerów Biznesu

Rozmowa kwalifikacyjna (45 min.) 85 PLN 
Koszt uczestnictwa 10 900 PLN
  • Płatność za zajęcia może odbywać się w ratach

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

X