Category Archives: Co nowego w Intrze

Moment zmiany – III KONFERENCJA Z CYKLU „DOŚWIADCZANIE A PSYCHOTERAPIA” 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach odbywającej się po raz trzeci Konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Tegoroczne spotkanie ma charakter seminarium konferencyjnego, podczas którego chcielibyśmy poruszyć temat psychologicznej zmiany, szczególnie zaś tych tajemniczych momentów, gdy zmiana zachodzi i gdy przekształceniu ulega coś stałego, charakterystycznego dla człowieka-…
Więcej

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.
Więcej

Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać i opanować, a także doskonalić w praktyce zasady udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej. Zapraszamy osoby początkujące w obszarze pomagania, a także te, które pracując aktualnie z ludźmi pragną doskonalić swoje umiejętności kontaktu, wspierania i realnego profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej innym znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji…
Więcej

Trening Interpersonalny

Zapraszamy serdecznie na najbliższy Trening Interpersonalny, który poprowadzi Jolanta Sokół - Jedlińska. Trening będzie się odbywał w dniach 23 - 27 czerwca w godzinach 9.00 - 18.00.
Więcej

X