Ankieta – Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Dane osobowe

Adres zameldowania:

Adres korespondencyjny:

Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

Wykształcenie kierunkowe


Aktualna aktywność zawodowa (proszę opisać)"


Dodatkowe pytania

Czy odbywał(a) Pan(i) jakieś szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej lub zbliżone?*

Przy odpowiedzi "Tak" prosimy o odpowiedzi na pytania poniżej

Forma szkolenia: cykle szkoleniowe (np. szkoła trenerska).
Podaj nazwę szkolenia, treść, liczbę godzin, miejsce i osoby prowadzące.

Forma szkolenia: warsztaty rozwoju osobistego, treningi, kursy i seminaria.
Podaj nazwę szkolenia, treść, liczbę godzin, miejsce i osoby prowadzące.

Jeśli posiada Pan/Pani doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia i/lub pomocy psychologicznej to prosimy je opisać. Gdzie? W jakim czasie? Do jakiej grupy? W jakim zakresie? Na czym polegała pomoc?

Czy odbywał Pan/Pani psychoterapię własną? Tak? Nie? Kiedy? Gdzie? Ile godzin?

Jakimi motywami kieruje się Pan/Pani starając się o uczestnictwo w Studium Pomocy Psychologicznej? Jakie są Pana/Pani szczególne oczekiwania?

Czego chciał(a)by Pan/Pani przede wszystkim nauczyć się w ramach naszej szkoły? Prosimy o rozwinięcie odpowiedzi.


Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o Studium?*


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska. D. Fijewski Sp. j. z siedzibą w Warszawie (01-904) przy ul. Bajana 40.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wystawieniem faktury oraz w celach związanych z uczestnictwem w warsztacie/szkoleniu/treningu/kursie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej (newsletter) kierowanej do mnie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.


X