Ankieta – Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Dane osobowe

Adres zameldowania:

Adres korespondencyjny:

Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

Wykształcenie kierunkowe


Aktualna aktywność zawodowa (proszę opisać)"


Dodatkowe pytania

Czy odbywał(a) Pan(i) jakieś szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej lub zbliżone?*

Przy odpowiedzi "Tak" prosimy o odpowiedzi na pytania poniżej

Forma szkolenia: cykle szkoleniowe (np. szkoła trenerska).
Podaj nazwę szkolenia, treść, liczbę godzin, miejsce i osoby prowadzące.

Forma szkolenia: warsztaty rozwoju osobistego, treningi, kursy i seminaria.
Podaj nazwę szkolenia, treść, liczbę godzin, miejsce i osoby prowadzące.

Jeśli posiada Pan/Pani doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia i/lub pomocy psychologicznej to prosimy je opisać. Gdzie? W jakim czasie? Do jakiej grupy? W jakim zakresie? Na czym polegała pomoc?

Czy odbywał Pan/Pani psychoterapię własną? Tak? Nie? Kiedy? Gdzie? Ile godzin?

Jakimi motywami kieruje się Pan/Pani starając się o uczestnictwo w Studium Pomocy Psychologicznej? Jakie są Pana/Pani szczególne oczekiwania?

Czego chciał(a)by Pan/Pani przede wszystkim nauczyć się w ramach naszej szkoły? Prosimy o rozwinięcie odpowiedzi.


Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o Studium?*


Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska. D. Fijewski Sp. j. Z siedzibą przy ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z wystawieniem faktury oraz w celach związanych z uczestnictwem w warsztacie/szkoleniu/treningu/kursie. Po wyrażeniu zgody Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra podanych powyżej danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej kierowanej do mnie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.


X