4 września odszedł od nas do wieczności

ŚP. Jerzy Mellibruda

Odszedł mentor i jeden z ojców polskiej psychoterapii humanistycznej. Zainicjował w Polsce
psychoterapię rogersowską, terapię gestalt i trening interpersonalny. Był człowiekiem
zorientowanym na pomaganie innym, charyzmatycznym twórcą, organizatorem i nauczycielem.
Wspomagał i inspirował, tworzył przedsięwzięcia oddziałujące na wielką skalę i pomocne dla tak wielu. Założył
Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobowości i Instytut Psychologii Zdrowia. Był inicjatorem Państwowej
Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Odnowił i ożywił terapię uzależnień. Osobiście
pomógł wielkiej liczbie ludzi. Wykształcił rzesze terapeutów i trenerów. Jego odejście jest prawdziwą
stratą dla całego środowiska i dotyka nas głęboko.

Majka i Piotr Fijewscy, Jolanta i Krzysztof Jedlińscy z Zespołem Ośrodka INTRA

BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

DLA LEKARZY | DLA PIELĘGNIAREK | DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH
I ICH RODZIN

zadzwoń i umów się
12:00 - 18:00

KALENDARZ WYDARZEŃ

Przełączanie miesięcy

wrzesień, 2020

02wrze(wrze 2)18:00(wrze 2)18:00Roczna grupa asertywnościProwadzący: Halina Czerniakiewicz | Cena: 430 PLN miesięcznie

04wrze(wrze 4)15:0005(wrze 5)15:00TRENING ASERTYWNOŚCIProwadzący: Halina Czerniakiewicz | Cena: 1350 PLN

14wrze(wrze 14)09:00(wrze 14)09:00Szkoła Psychoterapii

15wrze(wrze 15)18:30(wrze 15)18:307 cech osobowości silnej immunologicznie - czyli jak wzmocnić swoją odporność. WebinarProwadzenie: Edyta Krzysztof | Cena: do 7 września 59 zł/ od 8 września 79 zł

21wrze(wrze 21)09:0025(wrze 25)09:00Studium Pomocy i Edukacji PsychologicznejProwadzenie: Joanna Kosmala i Katarzyna Kawka

26wrze(wrze 26)09:00(wrze 26)09:00Szkoła Psychoterapii HumanistycznejProwadzenie: Irek Kaczmarczyk

29wrze(wrze 29)18:00(wrze 29)18:00Wtorki z asertywnością-Jak wyrażać prośby i polecenia. Szkolenie onlineProwadzenie: Piotr Fijewski | Cena: 240 zł

 

BYĆ MOŻE TEGO O NAS NIE WIECIE

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

X