Rozwój Osobisty

ROZWÓJ OSOBISTY

Od lat prowadzimy zajęcia grupowe (warsztaty, szkolenia) w zakresie rozwoju osobistego, wspierające rozwój osobisty w różnych obszarach funkcjonowania życiowego.

Mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane zwiększaniem samoświadomości, wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie oraz pacjenci skierowani przez terapeutów.