Terapia skoncentrowana na emocjach EFT

Już po raz trzeci będziemy mieli przyjemność gościć Kurta Rendersa i zorganizować warsztat terapii EFT (Emotion Focused Therapy).

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) jest psychoterapią humanistyczną opartą na badaniach Greenberga, Elliotta, Goldman i Rice. Integruje elementy terapii skoncentrowanej na osobie, egzystencjalnej i Gestalt oraz łączy je ze współczesnymi teoriami emocji.

W EFT terapeuta pracuje z osobą jako całością, nie jedynie z symptomami. EFT szanuje indywidualność każdego klienta. W tym sensie jest całkowicie skoncentrowana na osobie: terapeuta skupia się na opartej na wsparciu i współpracy relacji z klientem i na tym co wydaje się być dla tego klienta najważniejsze w danym momencie. Tak więc EFT jest u podstaw humanistyczna i doświadczeniowa ale Greenberg rozwija i różnicuje pracę Rogersa i Gendlina wprowadzając więcej kierowania procesem oraz pracę z markerami i zadaniami.

Poziom I.

Podczas tego czterodniowego treningu EFT pierwszego stopnia skoncentrujemy się na teorii emocji (regulacja emocjonalna, model schematu emocjonalnego, diagnoza przetwarzania emocjonalnego) oraz najważniejszych zadaniach EFT, takich jak systematyczne ewokatywne przepracowywanie reakcji problematycznych, praca z pustym krzesłem z “niedokończonymi sprawami”, praca z dwoma krzesłami nad rozdarciami konfliktowymi oraz  empatia z punktu widzenia EFT. Będzie trochę teorii, filmy, sesje pokazowe oraz przede wszystkim praca samych uczestników na własnym materiale.

Poziom I - 4 dni

Terapia Skoncentrowana na Emocjach, Poziom 2

Poziom 2 jest sześciodniowym modułem treningowym. W jego trakcie zrobimy krótki przegląd zadań EFT. Potem zajmiemy się focusingiem i oczyszczaniem przestrzeni z punktu widzenia EFT, buntem znaczeniowym, konceptualizacją przypadku, dialogiem relacyjnym przy trudnościach w terapii, rozdarciami samoblokującymi oraz samoukojeniem jak również empatią i empatycznym dostrojeniem z perspektywy EFT, zaawansowaną pracą z krzesłami, systematycznym przywołującym odsłanianiem i dialogiem na dwóch krzesłach przy rozdarciach samokrytycznych ( głównie depresyjnych i autodestrukcyjnych). Uczestnicy mogą oprzeć się na swojej praktyce i wnieść trudności, których doświadczali w pracy z krzesłami po poziomie 1. Będzie trochę teorii, filmy, sesje pokazowe oraz przede wszystkim praca samych uczestników na własnym materiale.

Prowadzący:

Kurt Renders

Jest belgijskim psychologiem klinicznym, terapeutą humanistyczno- doświadczeniowym i egzystencjalnym oraz (przede wszystkim) terapeutą skoncentrowanym na emocjach wyszkolonym przez Roberta Elliota, Jean Watson i Leslie Greenberga. Posiada akredytację superwizorską i trenerską ISEFT (International Society for Emotion-Focused Therapy).

Prowadzi prywatną praktykę w Antwerpii głównie z osobami cierpiącymi z powodu urazów przeżytych w dzieciństwie. Uczy terapii skoncentrowanej na osobie na Katolickim Uniwersytecie w Leuven i jest koordynatorem czteroletniego szkolenia w EFT w Antwerpii, gdzie również naucza terapii egzystencjalnej. Napisał kilka artykułów na temat podejścia skoncentrowanego na osobie i terapii egzystencjalnej oraz pracy w nurcie EFT z mężczyznami którzy przeżyli nadużycie seksualne.

Mieszka w Antwerpii ze swoim partnerem i kotem. Lubi jazz, Franka Zappę, książki, chodzenie na siłownię, dobre wino i śmianie się wspólnie z przyjaciółmi. Cieszy się, że może wrócić do Polski i dalej uczyć tu EFT.

 

X