STUDIUM TRENINGU INTERPERSONALNEGO

Studium Treningu Interpersonalnego (STI) jest propozycją dla doświadczonych trenerów i psychoterapeutów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w kierunku pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia treningu interpersonalnego.

Ukończenie Studium daje przygotowanie do prowadzenia treningów interpersonalnych i tym samym umożliwia staranie się (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) o drugi stopień trenerski PTP.

Warunkiem uczestnictwa w STI jest ukończenie szkoły trenerskiej lub szkoły psychoterapii,  własne doświadczenie uczestnictwa w treningu interpersonalnym (obowiązkowo jeden trening interpersonalny odbyty w Intrze), a także praktyka trenerska w prowadzeniu treningów i/lub warsztatów psychoedukacyjnych (co najmniej 200 godzin w ciągu ostatnich 4 lat). Pożądane jest również doświadczenie bycia kotrenerem na treningu.

Program obejmuje 7 spotkań seminaryjno - warsztatowych oraz 6 dniowy trening interpersonalny, łącznie  127 godzin.

Zajęcia odbywają się w małej,  10 - 12 osobowej grupie.

Spotkania (poza pierwszym, które obejmuje piątek i sobotę), odbywają się w soboty, w godzinach 9.00 – 19.00, z godzinną przerwą obiadową.

Zajęcia podczas szkoleniowego treningu interpersonalnego odbywają się od poniedziałku do soboty (pon. 9.00 – 21.00, wt.-pt. 9.00-20.00, sob. 9.00-19.00), z godzinną przerwą obiadową.

Zjazd I
(13 godz.)

WPROWADZENIE

 • Program i specyfika STI – omówienie i ustalenie zasad prac
 • Cele STI
 • Kontrakt dla uczestników STI

TRENING

 • Trening interpersonalny – historia, koncepcje, style, sposoby prowadzenia
 • Cele treningu interpersonalnego
 • Korzyści i zagrożenia uczestniczenia w  treningu interpersonalnym
Zjazd II (9 godz.)

GRUPA

 • Dynamika procesów grupowych
 • Trening interpersonalny dla różnych grup uczestników
 • Normy i reguły komunikacyjne – zawieranie kontraktu z uczestnikami treningu interpersonalnego
Zjazd III (9 godz.)

TRENER

 • Trening interpersonalny dla różnych grup uczestników
 • Przydatne techniki cz. 1.
 • Filozofia i zasady pracy trenera
 • Normy i reguły komunikacyjne – zawieranie kontraktu z uczestnikami treningu interpersonalnego
 • Cele treningu interpersonalnego
Zjazd IV (9 godz.)

NARZĘDZIA I TECHNIKI

 • Komunikacja; język trenera
 • Interwencje trenerskie
 • Typowe sytuacje trudne i sposoby reagowania
 • Przydatne techniki
 • Przygotowanie uczestników STI do szkoleniowego treningu interpersonalnego
Zjazd V  (60 h),

SZKOLENIOWY TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny, prowadzony sekwencyjnie
przez uczestników jako zmieniających się trenerów.
Po każdej sesji informacje zwrotne do prowadzących,
omówienie przebiegu z meta poziomu

Zjazd VI (9 godz.)

OMÓWIENIE DOŚWIADCZENIA TRENINGOWEGO  Z POZYCJI UCZESTNIKA (w oparciu o zapis treningu)

 • Analiza procesu grupowego
 • Role pełnione przez uczestników treningu
 • Normy grupowe powstałe podczas treningu
Zjazd VII (9 godz.)

OMÓWIENIE DOŚWIADCZENIA TRENINGOWEGO Z POZYCJI TRENERA (w oparciu o zapis treningu)

 • Analiza interwencji trenerskich
 • Sytuacje trudne, które zdarzyły się na treningu – możliwe sposoby reagowania
 • Dylematy trenerskie
Zjazd VIII (9 godz.)

PODSUMOWANIE

 • Inne możliwe sytuacje trudne podczas treningu interpersonalnego – sposoby reagowania

Informacje zwrotne uczestników do siebie jako trenerów. Podsumowanie STI i końcowe informacje zwrotne

Jolanta Sokół - Jedlińska: trener II stopnia i superwizor PTP, kierownik szkół trenerskich Ośrodka INTRA, założycielka Studium Treningu Interpersonalnego; prowadzi zajęcia w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego, prowadzi i superwizuje treningi interpersonalne otwarte, superwizuje zespoły trenerskie i indywidualnych trenerów, zajmuje się life coachingiem.

Joanna Kosmala: trener II stopnia PTP, psychoterapeutka; prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, treningi interpersonalne, grupy rozwojowe dla kobiet, grupową i indywidualną psychoterapię, zajęcia edukacyjne w Szkole Psychoterapii, Kursie Pomocy Psychologicznej  oraz  w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego .

Agata Kołodziejczyk - Stryjek: trener II stopnia PTP, psychoterapeutka; prowadzi treningi interpersonalne, asertywności, antystresowe, zajmuje się edukacją trenerów w  Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkole Trenerów Biznesu, prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, realizuje szkolenia dla biznesu.

 

Poniżej zamieszczamy opinię jednej z uczestniczek Studium Treningu Interpersonalnego, znakomitej trenerki i szkoleniowca Barbary Kowalewskiej. Mamy nadzieję, że jej rokomendacja przybliży Państwu to czym jest i co można wynieść ucząc się w STI.

"Uczestnictwo w STI było dla mnie jednym z ważniejszych doświadczeń na ścieżce trenerskiej. Cała przemyślana struktura kursu, ale przede wszystkim niestandardowa forma nauki przez uczestniczenie w treningu w roli uczestnika i trenera, uzupełniane wnikliwym oglądem superwizorskim i twórczą dyskusją dały mi wspaniałe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia treningów interpersonalnych. Było to doświadczenie niełatwe, wyczerpujące, wymagające wysiłku i często głębokiego namysłu, mogę jednak bez wahania powiedzieć, że doświadczenie odmieniające i dające mnóstwo zasobów do profesjonalnej pracy trenerskiej.

Co zyskałam? Kurs pomógł mi osadzić się we własnym stylu trenerskim, lepiej wykorzystywać jego potencjał i nauczyć się jak skutecznie komunikować się z grupą w zgodzie z własnymi wartościami i temperamentem. Otrzymałam szereg znakomitych i praktycznych wskazówek dozwiększyłam swoją wrażliwość i uważność na różne sygnały płynące z grupy, świadczące o jej potrzebach, zrozumiałam jak działają subtelne i często trudno uchwytne mechanizmy kierujące zachowaniami uczestników, mające znaczący wpływ na charakter podejmowanych interakcji i na funkcjonowanie całej grupy, dowiedziałam się jak wspierać proces proces grupowy, aby mógł przebiegać bez zakłóceń, jak korzystać z naturalnych sił wewnątrzgrupowych i jak pomóc odblokować proces, który utknie.To wszystko znacząco pogłębiło moje kompetencje trenerskie, które obecnie elastycznie wykorzystuję podczas różnych treningów i w pracy z różnymi grupami (w biznesie, w szkołach i na kursach trenerskich, a nawet w pracy grupowej z pacjentami szpitala psychiatrycznego), ale chyba przede wszystkim dało wspaniałą okazję, aby poczuć w sobie wolę i gotowość wewnętrzną do takiej pracy opartą na tym, co dla mnie ważne i cenne w kontakcie z innymi i światem.”

Barbara Kowalewska

Ośrodek Intra jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod nr 2.14/00215/2014) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w STI.

Ośrodek nie udziela informacji o zasadach uzyskana dofinansowania, w tej sprawie prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Pracy.

 

Zgłoszenia: 

Sekretariat Szkół Ośrodka Intra

Danuta Ziółkowska - Kierownik Sekretariatu Szkół
tel. 22 897 66 77
e-mail:d.ziolkowska@osrodekintra.

 

X