PAUZA I KRAWĘDŹ – Jak uczynić terapię bardziej doświadczeniową? Warsztat superwizyjny

Tegoroczny warsztat Claudea Missiaen będzie miał superwizyjny charakter.

Praca psychoterapeuty jest trudna i wyczerpująca. Psychoterapeuta z jednej strony musi nieustannie pracować nad swoim warsztatem, a z drugiej strony dbać o swoją kondycję psychiczną. Dlatego też takie wydarzenie jak warsztat superwizyjny (superwizja), szczególnie ten w wykonaniu znakomitego belgijskiego psychologa, psychoterapeuty i superwizora Claudea Missianen, jest niebywałą okazją do tego aby z jednej strony zadziałać profilaktycznie w kwestii zadbania o swoją kondycję psychiczną, a z drugiej podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i czuć się pewnej w swojej pracy z pacjentami.

Spotkanie zaczniemy od odświeżenia naszego własnego procesu focusingowego.

Podczas warsztatu superwizyjnego będziemy koncentrować się na dwóch tematach, centralnych dla procesu psychoterapii doświadczeniowej - REWOLUCYJNEJ PAUZIE i  KRAWĘDZI ŚWIADOMOŚCI.

By w trakcie sesji nawiązać kontakt z doświadczeniową przestrzenią klienta oraz naszą własną jako terapeutów, musimy umieć czasem zatrzymać się i przestać robić to co robimy. Są momenty w których „wewnętrzny klient", obecny w naszym kliencie, znajduje się obok niejasnej, zamglonej, tajemniczej KRAWĘDZI, czując jedynie, że.... „coś tam jest" (pojawianie się nowego, implicytywnego doświadczenia jeszcze bez konceptualizacji).

Aby nawiązać kontakt z  tą KRAWĘDZIĄ musimy zrobić PAUZĘ (przełomową, rewolucyjną).

Ale większość naszych klientów, i także my sami jako terapeuci, mamy  w środku bardzo dyrektywnego „wewnętrznego terapeutę", który nie liczy się z „wewnętrznym klientem" - uważa się za mądrzejszego i chce, żeby „wewnętrzny klient" używał jedynie wszystkich starych nazw i opisów i przestarzałych informacji (zawartość explicite klienta). „Wewnętrzny terapeuta" cały czas mówi, przerywa swoimi interpretacjami i nie zwraca uwagi na to, że zabiera całą przestrzeń i uniemożliwia „wewnętrznemu klientowi” odezwanie się.

W trakcie warsztatu superwizyjnego dowiemy się jak pomóc naszemu klientowi stać się lepszym  "wewnętrznym terapeutą" dla swojego własnego "wewnętrznego klienta". Będziemy badać, na bardzo konkretnym poziomie, jak język może być w tym pomocny. W trakcie sesji superwizyjnej zawartej w tym warsztacie ożywimy wyżej opisane procesy.

Jako intermezzo zajmiemy się krótką eksploracją TAE czyli Myślenia na Krawędzi (Thinking  at the Edge). TAE jest sposobem myślenia i mówienia o sobie i świecie za pomocą terminów stworzonych w oparciu o „felt sense". Terminy te pozwalają opisać złożoność doświadczenia, bez sprowadzania wszystkiego, co myślimy, do powszechnego języka.

Dzięki superwizji odbywającej się podczas warsztatu każdy uczestnik będzie miał okazję dowiedzieć się co robić, aby jego praca nie była nadmiernie wyczerpująca i nie powodowała niepotrzebnego stresu, a tym samym jak zachować równowagę i zdrowie psychiczne. Celem tej superwizji jest więc profilaktyka, poprawa i utrzymanie naszego zdrowia jako psychoterapeutów. Poddanie się superwizji u tak wyśmienitego superwizora pozwoli na zdobycie umiejętności szybkiego rozpoznania u siebie negatywnych skutków świadczenia pomocy psychologicznej i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

PROWADZĄCY

Claude Missiaen jest psychologiem klinicznym i licencjonowanym instruktorem focusingu. Od 20 lat zajmuje się edukacją psychoterapeutów i trenerów. Sam praktykuje jako psychoterapeuta i trener w podejściu skoncentrowanym na kliencie/doświadczeniowym.  Jest koordynatorem belgijskiej sekcji Instytutu Focusingu (Nowy Jork).

TERMIN ORAZ CENA

Brak wydarzeń

 

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

X