KRUCHY PROCES I KRUCHE RELACJE W PSYCHOTERAPII – WARSZTAT I SUPERWIZJA MARGARET S. WARNER

Niektórzy klienci doświadczają tak kruchej formy osobistego procesu przetwarzania doświadczenia, oraz tak kruchego poczucia ja, że może to być ogromnie trudne zarówno dla nich, jak i dla ich terapeutów. Klienci tego rodzaju często funkcjonują szczególnie dobrze w terapii zorientowanej na osobę, z powodu całościowego bezpieczeństwa, osobistej autentyczności i bezwarunkowej akceptacji, stanowiących oś tego podejścia. Jednak nawet w trakcie psychoterapii prowadzonej w podejściu zorientowanym na osobę, pojawiają się często trudne problemy relacyjne, w związku z tym, że:

 • Klienci mogą być szczególnie podatni na zranienie, czy poczucie wstydu, w odpowiedzi na niewielki nawet błąd w empatycznym zrozumieniu ze strony terapeuty.
 • Klienci mogą czuć potrzebę większej elastyczności, jeśli chodzi o strukturę psychoterapii, mogą domagać się tego bardzo mocno.
 • Odczuwając zranienie, klienci ci mogą doświadczać swego rodzaju "tunelowego przeżywania", w ramach, którego mogą jedynie (i to z wysiłkiem) pozostawać w kontakcie ze swoim własnym doświadczeniem, ale nie są w stanie jednocześnie brać pod uwagę doświadczenia innych osób.
 • Klienci ci mogą być szczególnie wrażliwi na krytykę, tak, że nawet najmniejszy komentarz na temat ich zachowań może być odebrany jako całkowita dewaluacja JA.

W odpowiedzi na zachowania klientów, doświadczających tego rodzaju problemów, terapeuci często sami stają się niespójni i oceniający. Warsztat obejmować będzie krótkie prezentacje pewnych typowych trudności w relacji klient-terapeuta, które pojawiają się w odpowiedzi na kruche procesy i/lub kruche Ja. Będzie zachętą do dialogu i wzajemnego dzielenia się doświadczeniami.

Konsultacja grupowa/superwizja na temat

"Kruchy proces i kruche relacje w psychoterapii”

(Fragile Process and Fragile Relationships in Psychotherapy)

 

Jednodniowa konsultacja grupowa poświęcona będzie problemom, jakie mają terapeuci pracując z klientami doświadczającymi kruchego procesu. Może obejmować dyskusje grupową, odgrywanie ról, czy rozmowę typu grupa w grupie, gdzie kilku terapeutów, doświadczających określonych problemów, rozważa je na forum większej, obserwującej ich grupy.

Problemy doświadczane zwykle przez terapeutów to:

 • Klienci przychodzą w dobrej wierze na sesje, ale nie uzyskują psychologicznej głębokości przy rozważaniu problemów.
 • Interwencje skuteczne wobec innych klientów, u tych klientów budzą ból, gniew lub wycofanie.
 • Klienci mogą być szczególnie podatni na zranienie, czy poczucie wstydu, w odpowiedzi na niewielki nawet błąd w empatycznym zrozumieniu ze strony terapeuty.
 • Klienci mogą czuć potrzebę większej elastyczności, jeśli chodzi o strukturę psychoterapii, mogą domagać się tego bardzo mocno.
 • Klienci mogą być przytłoczeni intensywnością przeżyć podczas sesji, a także mieć trudność z kontenerowaniem ich między sesjami.
 • Odczuwając zranienie, klienci ci mogą doświadczać swego rodzaju "tunelowego przeżywania", w ramach, którego mogą jedynie (i to z wysiłkiem) pozostawać w kontakcie ze swoim własnym doświadczeniem, ale nie są w stanie jednocześnie brać pod uwagę doświadczenia innych osób. W rezultacie ich komentarze mogą wydawać się skrajne, jednostronne i nierealistyczne.
 • Klienci ci mogą być szczególnie wrażliwi na krytykę, tak, że nawet najmniejszy komentarz na temat ich zachowań może być odebrany jako całkowita dewaluacja JA.

W odpowiedzi na zachowania klientów, doświadczających tego rodzaju problemów, terapeuci często sami stają się niespójni i oceniający.

 

Prowadząca:

Dr. Margaret Warner

Jest psychologiem klinicznym, profesorem w Illinois School of Profesional Psychology. Od ponad 20 lat pracuje jako terapeuta i nauczyciel psychoterapii zorientowanej na klienta. Znana jest ze swej koncepcji "trudnego procesu" dotyczącej sposobu doświadczania przez osoby o cięższych zaburzeniach psychicznych. Jej prace  nad koncepcją osobowości i zaburzeń uzupełniają teorię Rogersa, szczególnie pochylając sie nad sytuacjami dziecięcego zaniedbania i traumy. Współtworzyła World Association for Person Centered and Experiental Psychotherapy and Counselling (WAPCEPC).  Jest   współautorką szeregu najważniejszych publikacji z obszaru psychoterapii doświadczeniowej

X