INDYWIDUALNY PROGRAM ANTYSTRESOWY

Stres stał się nieproszonym i wiernym towarzyszem naszego życia. Praca zawodowa, związki uczuciowe, wychowywanie dzieci, niosą ze sobą przeżywanie częstych napięć. Coraz większe wymagania jakie stawia przed nami codzienność, praca, nieustanny pośpiech, natłok informacji, nadmiar obowiązków, nasilają przeżywanie stresu. Do tego często dochodzi, silny jak nigdy dotąd, aspekt zmienności, zwłaszcza w sferze zawodowej, wymagający ciągłego przystosowywania się.

Taka sytuacja powoduje, że w indywidualnych przypadkach może dojść do kryzysu wynikającego z zachwiania równowagi między zasobami organizmu, a obciążeniami, którym jest poddany. Mówimy wtedy o nadmiernym stresie lub nawet wypaleniu. Dłuższe pozostawanie w takim stanie może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych.

Indywidualny Program Antystresowy został opracowany z myślą o osobach nadmiernie obciążonych mobilizacją do zadań i wyzwań, mierzących się z trudnymi i za trudnymi sytuacjami zawodowymi lub życiowymi, funkcjonujących nieustannie pod presją czasu i w dużym tempie.

Program obejmuje szeroką diagnozę sytuacji powodujących przeciążenia, pracę nad rozpoznawaniem sygnałów we własnym ciele i organizmie informujących o stresie, naukę technik i sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciami i niepokojem, opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu wprowadzania zmian w organizację własnego życia celem zdrowego i bardziej satysfakcjonujacego korzystania z własnej energii i zasobów. Dzięki naszemu programowi walka ze stresem może być skuteczna.

 

Cele:

  • rozpoznanie głównych obszarów stresogennych w aktualnej sytuacji życiowej
  • określenie mocnych stron, deficytów i strategii w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
  • nauczenie się metod obniżania napięcia i relaksacji
  • określenie metod i warunków pozytywnej zmiany w radzeniu sobie ze stresem w aspekcie szczegółowym i ogólnożyciowym
  • opracowanie "planu profilaktyki stresu" zapobiegającego przeciążeniom

 

Korzyści z uczestnictwa w Programie:

  • wzrost samoświadomości dotyczącej własnych potencjałów i możliwych źródeł oparcia
  • poprawa w zakresie organizacji czasu oraz gospodarowania własną energią i zasobami
  • zwiększenie zdolności obniżania napięcia i zapobiegania przeciążeniom
  • wzrost poczucia zadowolenia z własnego życia

 

Program:

Program obejmuje 7 godzinnych indywidualnych spotkań z trenerem o następującej tematyce:

INDYWIDUALNY PROGRAM ANTYSTRESOWY

I SESJA Przegląd i analiza obszarów  życiowych i zawodowych powodujących napięcia oraz obszarów dostarcząjcych energii i motywacji
II SESJA  Diagnoza indywidualnych zasobów i deficytów w zakresie radzenia sobie ze stresem
III SESJA  Określenie obszarów zmian i kierunków rozwoju
IV i V SESJA  Praca nad zmianą niekorzystnych przekonań, zachowań, nawyków; przezwyciężenie barier, poszukanie źródeł oparcia
VI SESJA  Konstruowanie optymalnego modelu harmonizowania życia (spójność celów, wartości i zasobów w kontekście planowania i organizacji czasu)
VII SESJA  Sesja podsumowująca i zamykająca Indywidualny Program Antystresowy, planowanie wdrażania zmian

 

* cena brutto (istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty
I rata 490 zł i II rata 490 zł).
Cena obejmuje udział we wszystkich sesjach, materiały szkoleniowe, udostępnienie sal szkoleniowych dostosowanych do sesji indywidualnych.

** Terminy sesji są ustalane indywidualnie po zgłoszeniu uczestnictwa.

Dla klientów komercyjnych korzystających z Progamu bez skierowania od psychologa/lekarza cena jest powiększona o podatek VAT (23%) i wynosi 1205 PLN.