FOCUSING – warsztat

Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętność rozumienia swoich stanów wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których doświadczenia są czasem dla nich samych niejasne (a co za tym idzie trudne do zakomunikowania otoczeniu oraz osób, które mimo różnych form pracy nad sobą (terapie, warsztaty) mają wrażenie, że nie posuwają się do przodu (dochodzą wciąż do tych samych intelektualnych wniosków lub wciąż przeżywają te same bolesne emocje).


Celem warsztatu jest nauka focusingu jako postawy wobec własnego doświadczenia oraz jako umiejętności pomocnej w jego eksplorowaniu w życiu codziennym i podczas psychoterapii.

Focusing to proces terapeutyczny polegający na ogniskowaniu nieosądzającej uwagi na wewnętrznej wiedzy, która jest bezpośrednio odczuwalna w organizmie ale trudna do ujęcia słowami. Ma on na celu wspieranie w docieraniu do potrzeb, lepszym rozumieniu własnej sytuacji i stymulowanie rozwoju osoby. Dzięki rozwijaniu umiejętności opisywania świeżego, bieżącego doświadczenia (które jest za każdym razem inne) człowiek ma większą szansę wyzwolenia się ze starych schematów, niż gdy jedynie zastanawia się nad sobą i analizuje oraz interpretuje swoje problemy.

Metoda została opracowana przez Eugena Gendlina na podstawie obserwacji i badań nad skutecznością procesu psychoterapii. Zadał on sobie pytanie czym różnią się osoby robiące duże postępy w terapii od osób robiących małe lub żadne. Odpowiedzią był pewien charakterystyczny rodzaj uwagi poświęcanej własnemu doświadczeniu lub jego brak. Gendlin podkreśla, nie wynalazł ani nie odkrył niczego nowego. Opracował jedynie pewien model w celu nauczenia focusingu tych, którzy sami z siebie go nie praktykują. Tym samym focusing stał się pierwszą „techniką” stosowaną i akceptowaną przez terapeutów praktykujących w podejściu skoncentrowanym na osobie.

Warunkiem uczestnictwa jest odbycie wstępnej konsultacji z prowadzącym

Prowadzący:

Dariusz Tkaczyk

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych cierpiących z powodu:

  • nerwic
  • depresji
  • trudności w relacjach
  • przebytych urazów emocjonalnych
  • kryzysów życiowych

Pracuje w podejściu neohumanistycznym

Ukończył studia psychologiczne na ATK. Praktykuje jako psycholog...

WIĘCEJ

Zgłoszenia:

Aktualnie brak dostępnych terminów, prosimy o kontakt z Sekretariatem Ośrodka.

X