Ciało w procesie terapeutycznym

Zapraszamy na czterdziestoośmiogodzinny warsztat, który przybliży widzenie terapeuty i klienta jako „tworzących jedność istot ludzkich”, które w procesie terapeutycznym istnieją całe, to znaczy nie tylko kontaktują się intelektualnie czy rozmawiają (zastanawiają się, wyobrażają sobie, wymieniają myśli…) nie tylko doświadczają uczuć, ale też są fizycznie obecne, poprzez ciało odczuwają bodźce z otoczenia, poruszają się... doświadczają siebie w ciele. Świadomość procesów własnego ciała w kontakcie z klientem oraz odbieranie i autentyczne doświadczanie całej osoby klienta, w tym jego ciała, pozwala pogłębić kontakt i uczynić terapię bardziej skuteczną w leczeniu, gdyż leczenie to obejmuje także znaczącą, a na ogół pomijaną część Ja człowieka, jaką jest  jego ciało.

Warsztat jest próbą pokazania możliwości przełożenia na terapeutyczną praktykę jednego z podstawowych założeń terapii Gestalt, jakim jest holistyczne widzenie klienta. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat ciała w procesie terapeutycznym, także w kontekście koncepcji struktur charakteru,uczyć się odczytywać sygnały płynące z ciała(własnego i klienta oraz doświadczać możliwości pracy z ciałem w kontakcie terapeuta – klient.

Warsztat składa się z dwóch części.  W pierwszej uczestnicy koncentrować się będą na własnym Ja cielesnym. Zapraszani będą do doświadczania siebie, do prób autodiagnozy i w konsekwencji –do poszerzania świadomości siebie w ciele. W drugiejczęści warsztatu przyglądać się będą kontaktowi terapeuty z Ja cielesnym klienta. W tej części warsztatu w polu widzenia uczestników wyraźniej pojawią się techniki pracy z ciałem w procesie terapeutycznym.

Warsztat ma charakter rozwojowy i edukacyjny.

Cele warsztatu:

  • Doświadczanie własnego ciała w kontakcie ze sobą i w kontakcie z drugą osobą
  • Uwrażliwienie na sygnały płynące z ciała
  • Zwiększenie świadomości własnego ciała terapeuty i tego, jak terapeuta funkcjonuje w swoim ciele
  • Zwiększenie umiejętności obserwacji procesów własnego ciała terapeuty i ciała klienta
  • Zwiększenie możliwości dostrzegania zmian (procesów) w ciele klienta
  • Nabycie umiejętności reagowania na sygnały płynące z ciała klienta
  • Zdobycie podstawowej wiedzy o metodach i technikach pracy z ciałem(diagnozowanie i terapia) w podejściu Gestalt
  • Zdobycie podstawowych umiejętności pracy z ciałem w procesie terapii klienta

 

Dla kogo:

Zapraszamy psychoterapeutów oraz studentów 3. i 4. roku Szkoły Psychoterapii w Intrze.

Dodatkowe uwagi:

Prosimy o zabranie ze sobą małej poduszki (typu jasiek). Potrzebny luźny wygodny strój,
z jednej strony zapewniający ciepło, z drugiej – swobodny ruch. Przydatne skarpetki. Zachęcamy do wzięcia butelki z wodą. Materac i koc dla każdego uczestnika przygotują organizatorzy.

Uwaga: Zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie oznacza jednocześnie decyzję uczestnika
na osobiste odsłonięcia i zgodę na pracę w oparciu o osobisty materiał.

Prowadzący:

Joanna Kosmala

Jest pedagogiem specjalnym, trenerem warsztatu psychologicznego i psychoterapeutką; absolwentka wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu...

WIĘCEJ

Zgłoszenia:

Obecnie brak aktualnego terminu. Informacje w sekretariacie Ośrodka.

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

 

 

 

 

X