Newsletter

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

Intra Warszawa: ośrodek pomocy psychologicznej i psychoterapii

Jesteś tutaj: Menu 3 >> psychoterapia >> Pomoc dla DDA

Terapia dla DDA

Dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików) prowadzimy zarówno psychoterapię indywidualną jak i grupową.

  • Psychoterapię indywidualną dla DDA prowadzą niemal wyszycy nasi terapeuci, z ich sylwetkami można zapoznać się tutaj
  • Psychoterapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików-DDA

Głównym celem spotkań w ramach terapii jest uporanie się z doświadczeniami przeszłości, które blokują aktualny rozwój i czerpanie zadowolenia z życia, z siebie, czy relacji z innymi.

Uczestnictwo w grupie będzie okazją aby:

  • porządkować obraz swojej rodziny oraz relacje z ważnymi osobami z przeszłości
  • rozpoznać wzorce rodzinne
  • przyjrzeć się swoim trudnościom w aktualnym życiu i znaleźć ich źródło w przeszłości
  • głębiej rozumieć siebie: zwłaszcza swoje emocje, potrzeby, wartości, motywy zachowania, sposób myślenia o sobie, innych, świecie
  • odszukiwać swoje zasoby
  • zobaczyć, jak inni doświadczają kontaktu z Tobą, zdejmować "maskę", uczyć się autentyczności

Czas spotkań: Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godzinach 18.00-21.00.

Rozpoczęcie spotkań grupy: październik 2016

Cena: 400 zł miesięcznie
Prowadzący: Elżbieta Królak

 

Informacje i zapisy na terapię w sekretariacie Ośrodka Intra w Warszawie.