Newsletter

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

Intra Warszawa: ośrodek pomocy psychologicznej i psychoterapii

Jesteś tutaj: Menu 3 >> psychoterapia >> Grupy terapeutyczne

Psychoterapia grupowa


Jeśli chcesz poczuć się swobodniej w kontaktach z ludźmi; ze sobą, pokonać własne ograniczenie i zahamowanie to zapraszamy Cię na grupę terapeutyczną. Grupa jest miejscem odkrywania ograniczeń stojących na drodze do dobrych kontaktów z innymi ludźmi i do bardziej satysfakcjonującego życia.

Grupa terapeutyczna zazwyczaj liczy 8-10 osób. W pierwszym kroku proponujemy konsultację diagnostyczną. Jej celem jest poznanie zakresu trudności z jakimi Państwo przychodzicie. Konsultacje mają postać indywidualnych spotkań z psychoterapeutą prowadzącym daną grupę.

Czas trwania grupy terapeutycznej od do 12 miesięcy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Jedno spotkanie trwa zazwyczaj 3 godziny.

Aby zapisać się do wybranej grupy terapeutycznej lub zasięgnąć więcej informacji należy skontaktować się z Sekretariatem Ośrodka.
Płatności za grupę prosimy dokonywać przelewm, za dany miesiąc z góry.

Aktualnie w naszym Ośrodku prowadzone są następujące grupy terapeutyczne:

 • GRUPA TERAPEUTYCZNA terapeuta Darek Tkaczyk - wtorki 18:00 - 21:00


Grupa skierowana jest do osób, które zainteresowane są podjęciem psychoterapii skoncentrowanej na pogłębionym doświadczeniu kontaktu ze sobą i otoczeniem.

Celem tej terapii jest zwiększenie poczucia wewnętrznej spójności i samoakceptacji, a w konsekwencji życie w większej zgodzie ze sobą oraz w bardziej przejrzystych relacjach z innymi ludźmi. Pomagać w tym ma samoobserwacja, informacje zwrotne od współuczestników oraz indywidualna praca na forum grupy.

Warunkiem zakwalifikowania do grupy jest odbycie co najmniej jednej indywidualnej konsultacji diagnostycznej z terapeutą prowadzącym.


 • GRUPA TERAPEUTYCZNA DDA terapeuta: Elzbieta Królak - czwartki 18.00-21.00


Grupa przeznaczona jest dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, które doświadczają problemów psychologicznych w swoim dorosłym życiu np. trudności w bliskich związkach, nieumiejętność określenia swoich granic i przekraczanie granic innych osób, chroniczna złość, obniżone poczucie wartości, nieumiejętność stawiania i osiągania celów, poczucie braku sensu.

Celem grupy będzie lepsze rozumienie tych problemów, budowanie swojego „ja”, wypracowanie własnych wzorców życia, które pozwolą osiągnąć satysfakcję i uwalniać się od trudnej przeszłości.


 • GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA MŁODZIEŻY terapeuta: Marta Kosmala, Anna Jedlińska - wtorki 18.30 -20.00

Jeżeli masz 14-17 lat i …

 • Często odczuwasz smutek lub pustkę
 • Masz trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • Masz małą wiarę w siebie
 • Nie czujesz się sobą przy innych
 • Masz poczucie inności i samotności
 • Nie dogadujesz się z rodzicami lub innymi bliskimi osobami
 • Nie rozumiesz własnych zachowań
 • Nie lubisz siebie
 • Zdarza się, że nie chce Ci się żyć
 • Masz zaburzenia odżywiania lub inne problemy z jedzeniem
 • Okaleczasz się lub w inny sposób szkodzisz sobie
 • Chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie

TO WARTO BYŚ UDAŁ SIĘ PO POMOC

W grupie terapeutycznej masz szansę

 • Nabrać większej pewności siebie
 • Poznać osoby, z którymi będziesz dobrze i swobodnie czuł
 • Porozmawiać o swoich trudnościach i zobaczyć, że nie jesteś z nimi sam
 • Lepiej poznać siebie
 • Nauczyć się rozwiązywać trudności w kontaktach z innymi
 • Nauczyć się jak radzić sobie z własnymi uczuciami, agresją czy wycofaniem
 • Otrzymać wsparcie, którego potrzebujesz
 • Lepiej poczuć się w grupie

W Ośrodku Intra w Warszawie w ramach świadczonej pomocy dostępna jest terapia dla par, małżeńska, a także terapia rodzinna oraz dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji na stronie Formy i rodzaje psychoterapii.