Newsletter

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

Intra Warszawa: ośrodek pomocy psychologicznej i psychoterapii

Jesteś tutaj: Menu 3 >> edukacja psychoterapeutów i trenerów >> SZKOŁA PSYCHOTERAPII >> zespół dydaktyczny

RADA SUPERWIZORÓW

Krzysztof Jedliński - opiekun szkoły

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, specjalistą II stopnia w psychiatrii, doktorem nauk medycznych. Praktykuje od roku 1973 jako psychoterapeuta i trener psychologiczny.

Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, treningi interpersonalne, warsztaty: komunikacji, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem, współpracy w zespole. Zajmuje się szkoleniem psychoterapeutów oraz trenerów grupowych.

Jest członkiem Rady Naukowej magazynu "Charaktery" oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika "Więź". Autor książek: "Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję" ; "Nie dać się upokorzyć"; "Terapia a duszpasterstwo" (wraz z J.Augustynem i J.Santorskim); "Trening interpersonalny" (wraz z L.Golińską, M.Karczewską, D.Łabędź, T.Ossowską i H.Szczepańską)

Posiada licencje i certyfikaty:

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
 • certyfikat psychoterapeuty
 • certyfikat superwizora psychoterapii
 • rekomendacja trenera treningu interpersonalnego
 • rekomendacja superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:
 • certyfikat psychoterapeuty

"Jestem terapeutą integratywnym - korzystam ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Zależnie od potrzeb udzielam porad, pracuje nad zmianą zachowania lub pomagam odkryć źródła zaburzeń w przeszłości. Nastawiam się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Jestem przekonany, że w istocie rzeczy sam pacjent jest ekspertem od swoich potencjałów i swoich kłopotów. Rolą terapeuty jest być katalizatorem i życzliwym towarzyszem konstruktywnej zmiany. Jako trener i nauczyciel mocno wierzę w niepowtarzalne potencjały osobiste każdego uczestnika. W odpowiednim klimacie ujawnią się one w pełni, dla dobra ich podmiotu i ludzi, którym będzie służył."

Piotr Fijewski

Psycholog kliniczny, ukończył Wydział Psychologii UW.
Jako psychoterapeuta i trener psychologiczny pracuje od 1980 roku. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • psychoterapii
 • superwizji psychoterapii
 • treningu grupowego
 • superwizji treningu grupowego

Jest autorem poradników psychoterapeutycznych: "Nieruchome światło", "Jak rozwinąć skrzydła", "Tajemnice pustki wewnętrznej" oraz poradnika psychoedukacyjnego "Asertywność menedżera" (wraz z żoną Marią Król-Fijewską).

Jest również współautorem programu psychoprofilaktycznego dla młodzieży "Nasze Spotkania".

Publikuje m.in. w magazynie psychologicznym "Charaktery".
Ma żonę, czwórkę dzieci, mieszka w okolicy Warszawy. Jest współzałożycielem Ośrodka INTRA i członkiem Rady Programowej.

Jako psychoterapeuta:
Prowadzi psychoterapię indywidualną głównie dla osób dorosłych, terapię małżeńską, a także grupową.
Jest twórcą formy terapii grupowej zwanej asertywnością symboliczną.
Jest psychoterapeutą integratywnym, wykorzystującym elementy różnych szkół psychoterapii, opartych na potencjale, jakim jest świadomość człowieka.
Pracę psychoterapeuty pojmuje jako pomoc w świadomym rozwoju emocjonalnym i duchowym.

"Dla mnie psychoterapia, ta dobra psychoterapia, to proces otwierania się. Człowiek zaczyna doświadczać w pełniejszy sposób kontaktu ze światem i z sobą samym i jest gotowy do pokierowania swoim życiem w świadomy sposób. To tak jakby ktoś duszony zaczął oddychać pełną piersią.Gdy człowiek widzi jasno staje się wolny."

Jako trener:
Jest ekspertem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz stresu pracowniczego.
Wraz z małżonką opracował koncepcję "spowalniania czasu" - szkoleniowej pracy psychoedukacyjnej ze stresem.
Jest autorem wielu programów szkoleniowych, konsultantem kilku firm.
Prowadzi treningi i warsztaty: asertywności, komunikacji, kierowania zespołem, antystresowe, negocjacyjne i inne.
Zajmuje się również edukacją oraz superwizją trenerów i zespołów trenerskich.

Maria Król-Fijewska

Jest psychologiem klinicznym. Ukończyła wydział psychologii UW i wydział ekonomii UW Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • treningu grupowego
 • superwizji treningu grupowego
 • psychoterapii
 • superwizji psychoterapii

Psychoedukacją i psychoterapią zajmuje się od 1980 roku. Jest autorką polskiej wersji treningu asertywności i ekspertem w zakresie psychologicznej pracy nad zmianą zachowań.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także treningi i warsztaty. Zajmuje się edukacją i superwizją trenerów i psychoterapeutów.

Jest autorką książek:
"Tam i stamtąd. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu" ; "Trening asertywności"; "Stanowczo, łagodnie, bez lęku."; "Asertywność menedżera" (wraz z P. Fijewskim) oraz dwóch seriali telewizyjnych, dostępnych na kasetach video "Asertywność", "Pani Jola zmienia swoje życie" (TVP- MEN).

Wraz z mężem opracowała program psychoprofilaktyczny dla młodzieży "Nasze Spotkania" a także program "Trudne stany emocjonalne". Publikuje w magazynie psychologicznym "Charaktery". Szczególnie interesuje się praktyczną psychologią czasu.

Ma męża i czwórkę dzieci.
Jest współzałożycielką Ośrodka INTRA i członkiem Rady Programowej INTRY.

"Jako terapeuta dążę do spotkania. Porusza mnie towarzyszenie ludziom w docieraniu do osobistej prawdy. W pracy trenerskiej pociąga mnie klimat otwartości i wspólnoty, a także społeczna użyteczność treningu i jego twórczy wymiar."

Lidia Mieścicka

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistką II stopnia w psychiatrii. Od 1968 r. pracuje jako psychoterapeutka.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jest członkiem Komisji Odwoławczej d.s. certyfikatów psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, zaburzeń emocjonalnych, terapię małżeńską i rodzinną.

Jest członkiem Rady Programowej Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA i uczestniczy w zajęciach dydaktycznych w ramach tej szkoły.
Bierze udział w szkoleniu psychoterapeutów.

Jest autorką książek:
"Nie poddawaj się smutkowi"; "Być matką dorosłych dzieci"; "Pracoholizm".

"Pracuję w oparciu o zasady psychoterapii integratywnej. Oznacza to, że w kontakcie z pacjentem najbliższe jest mi rogersowskie towarzyszenie mu i podążanie za nim, ale także "w zależności od sytuacji terapeutycznej" stosowanie elementów technik innych kierunków psychoterapeutycznych.
Myślę o terapii jako o "podróży pacjenta w głąb siebie", jego spotykanie się z niezakończonymi sprawami, przepracowanie ich w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej i "zamknięcie za sobą drzwi", które były dotychczas drzwiami obrotowymi."

Leszek Sagadyn

Psycholog kliniczny. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • treningu grupowego - superwizor
 • psychoterapii - superwizor
Jest również Specjalistą psychoterapii uzależnień, posiada Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uprawniony do prowadzenia superwizji w lecznictwie uzależnień.

Laureat nagrody II PTP im. B. Zawadzkiego za osiągnięcia w praktyce psychologicznej (2000r.).

Przez czternaście był lat dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Suwałkach (utworzenie oddziału nerwic, rozwój psychiatrii środowiskowej i lecznictwa uzależnień).

W pracy psychoterapeutycznej pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Główny temat zainteresowań to uzależnienia, zaburzenia osobowości, "podwójna diagnoza"

Obecnie przede wszystkim prowadzi działalność edukacyjną w psychoterapii i terapii uzależnień (superwizje), oraz treningową.

Konwencja pracy - integruje myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

"Charakterystyczne jest dla mnie to, że staram się wydobyć zasoby i mocne strony pacjenta i dać mu najmniej ile potrzebuje, żeby resztę zrobił sam i mógł być z tego dumny i zadowolony!"

STAŁY ZESPÓŁ SZKOLENIOWY

Zespół szkoleniowy tworzą znakomici psychoterapeuci praktycy. Są wśrod nich zarówno osoby związane z Ośrodkiem Intra jak i osoby pracujące i wywodzące się z innych środowisk psychoterapeutycznych (osoby przedstawiany w kolejności alfabetycznej).
 • Małgorzata Adamczyk-Ziętara
 • Anna Bui Ngoc
 • Czesław Czabała
 • Halina Czerniakiewicz
 • Agnieszka Dyduch
 • Piotr Fijewski
 • Magdalena Ilnicka
 • Iga Jaraczewska
 • Kuba Jabłoński
 • Krzysztof Jedliński
 • Irek Kaczmarczyk
 • Joanna Kosmala,
 • Małgorzata Kostecka-Walenta
 • Elżbieta Królak
 • Maria Król-Fijewska
 • Lidia Mieścicka
 • Iwona Oleksiuk - Toboła
 • Krzysztof Parusiński
 • Leszek Sagadyn
 • Katarzyna Skrzypek
 • Monika Sowicka
 • Hanna Szczepańska
 • Marcin Szczygieł
 • Łukasz Święcicki
 • Monika Tarnowska
 • Darek Tkaczyk

Szczegółowy opis sylwetek zawodowych członków zespołu Szkoleniowego ...