Newsletter

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

Intra Warszawa: ośrodek pomocy psychologicznej i psychoterapii

Jesteś tutaj: Menu 1 >> o nas >> Zespół

Zespół

Poniżej znajdą Państwo opisy sylwetek zawodowych członków naszego zespołu, znakomitych psychoterapeutów, psychiatów, trenerów, nauczycieli i superwizorów psychoterapii i trenerstwa.

Informacje o zespole psychoterapeutów i psychiatrów znajdą Państwo tutaj

Halina Czerniakiewicz

Od 1984 roku prowadzi praktykę terapeutyczną. Prowadzi terapię osób dorosłych z zaburzeniami emocji. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną, określając: rodzaj zaburzenia psychicznego, istnienie zaburzeń organicznych, typ osobowości i poziom inteligencji ze szczegółową analizą różnych funkcji umysłowych i zdolności.

Szczególnie lubi pracować z kobietami i osobami starszymi. Prowadzi treningi interpersonalne, asertywności, twórczości, komunikacji i negocjacji.
Ma doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z niezwykle zróżnicowaną klientelą - nauczycielami, psychologami, naukowcami, lekarzami, menedżerami, bezrobotnymi, samotnymi matkami, kobietami po mastektomii, rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Pracuje w nurcie psychologii humanistycznej.

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, a także odbyła dwuletni staż w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces i staż w Klinice Nerwic Instytu Psychoneurologii pod kierunkiem prof. Ledera. Jest licencjonowanym trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Współzałożycielka Korporacji Trenerów Asertywności (obecnie Stowarzyszenie Trenerów Asertywności), gdzie w latach 1992 - 1993 pełniła funkcję dyrektora.

Mieszka i pracuje w Warszawie. Ćwiczy jogę.

"Mechanizmy obronne służą emocjonalnemu przetrwaniu w złożonych warunkach w dzieciństwie. Oszukujemy siebie, żeby nie bolało. Okłamujemy innych, żeby zasłużyć na aprobatę. Rywalizujemy, żeby nie okazać się nikim. Potem robimy to samo, jako dorośli, choć nie musimy. Psychoterapia stwarza warunki, które pozwalają odmienić sposób widzenia świata".

Agnieszka Dyduch


Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w oddziale ogólnopsychiatrycznym, oddziale dziennym, jak i w poradni zdrowia psychicznego – najpierw w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, a obecnie w Klinicznym Oddziale Psychiatrii Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Ukończyła czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. W 2008 r. obroniła pracę doktorską na temat postaw pracowników opieki zdrowotnej wobec osób chorych na schizofrenię. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci.

„Staram się poszerzać swoją wiedzę – nie tylko na temat medycyny, ale również na temat świata i drugiego człowieka – aby nie oceniać, a rozumieć. Gdy poznam i zrozumiem, mogę lepiej pomóc. To największa radość w mojej pracy.”


Agata Fijewska - SękulskaPsycholog, ukończyła Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej, trener, ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Intrze, obecnie studentka IV roku Szkoły Psychoterapii. Ma długoletnie doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z młodzieżą i młodymi dorosłymi z trudnościami społecznymi.
Współzałożycielka Fundacji Artystycznej Młyn. Występuje w spektaklach dotyczących problemów, z którymi zmaga się młodzież.

Piotr Fijewski

Prowadzi psychoterapię indywidualną głównie dla osób dorosłych, terapię małżeńską, a także grupową.

Jest psychoterapeutą pracującym w nurcie psychoterapii humanistycznej (doświadczeniowej) wykorzystującym również elementy pracy innych szkół terapeutycznych.

Psycholog kliniczny, ukończył Wydział Psychologii UW.
Jako psychoterapeuta i trener psychologiczny pracuje od 1980 roku. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • psychoterapii
 • superwizji psychoterapii
 • treningu grupowego
 • superwizji treningu grupowego

Jest autorem poradników psychoterapeutycznych: "Nieruchome światło", "Jak rozwinąć skrzydła", "Tajemnice pustki wewnętrznej" oraz poradnika psychoedukacyjnego "Asertywność menedżera" (wraz z żoną Marią Król-Fijewską).

Jest również współautorem programu psychoprofilaktycznego dla młodzieży "Nasze Spotkania".

Publikuje m.in. w magazynie psychologicznym "Charaktery".

Jest twórcą formy terapii grupowej zwanej asertywnością symboliczną. Jest ekspertem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz stresu pracowniczego.
Wraz z małżonką opracował koncepcję "spowalniania czasu" - szkoleniowej pracy psychoedukacyjnej ze stresem.

"Dla mnie psychoterapia, ta dobra psychoterapia, to proces otwierania się. Człowiek zaczyna doświadczać w pełniejszy sposób kontaktu ze światem i z sobą samym i jest gotowy do pokierowania swoim życiem w świadomy sposób. To tak jakby ktoś duszony zaczął oddychać pełną piersią.Gdy człowiek widzi jasno staje się wolny."

Małgorzata Florczak

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka społecznej psychologii klinicznej

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Dyplomowany psychoterapeuta Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Ma doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i członkami rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem DDA (dorosłych dzieci alkoholików). Współtwórca merytorycznego programu spotkań i prowadząca grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych. Korzysta z różnych szkół terapeutycznych elastycznie łącząc ich elementy. Szczególnie jednak ceni podejście humanistyczno-egzystencjalne. Pracuje m.in. z osobami doświadczającymi trudności w kontekście obciążających wydarzeń z przeszłości, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny, chcącymi poprawić swoje relacje z innymi, doświadczającymi kryzysu, poszukującymi sensu, pragnącymi uporządkować swoje życie oraz cierpiącymi z powodu długotrwałego smutku, lęku lub złości. Zajmuje się także prowadzeniem warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej, umiejętności psychologicznych, rozwoju osobistego oraz grup i treningów interpersonalnych.

Jest mężatką, ma syna.

„W psychoterapii najważniejszy jest dla mnie kontakt (spotkanie, relacja) z drugim człowiekiem. On pozwala zbudować przestrzeń do wspólnego podążania drogą ku oczekiwanej zmianie. Dzięki temu możliwe staje się odzyskanie wewnętrznej siły, uniesienie tego, co dotąd nie do zniesienia, odważne stanięcie z prawdą i rozwinięcie swojego potencjału.”

Kuba Jabłoński

Jest psychologiem klinicznym. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako terapeuta pracuje od 1985 roku.
Jest licencjonowanym trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uprawniający do prowadzenia terapii uzależnień.

Przez wiele lat prowadził szkolenia edukacyjne dla psychologów, nauczycieli i innych grup zawodowych. Ma doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami, które:

 • mają objawy nerwicowe
 • mają problemy małżeńskie
 • wychowały się w rodzinie, w której jedno z rodziców piło nadmiernie (syndrom DDA - Dorosłe Dziecko Alkoholika)
 • są uzależnione od alkoholu
 • są współuzależnione (tj. są i/lub były przez dłuższy czas związane z osobami uzależnionymi i z tego tytułu doznały trwałych szkód o charakterze psychologicznym).

Przetłumaczył książkę "Sztuka porozumiewania się czyli jak zrozumieć siebie aby zrozumieć współmałżonka" (Norman Wright).
Jest autorem książki poświęconej problematyce rozwodu: "Rozwód jak go przeżyć".
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, publikuje m.in. w magazynie Charaktery.
Jest terapeutą integratywnym, duży wpływ na jego pracę terapeutyczną miał Carl Rogers.

Rodzina, rodzicielstwo to szczególnie bliskie mu sprawy. Jest żonaty, jest ojcem czworga dzieci, mieszka w Starej Miłosnej k/Warszawy.

"Pomagam ludziom odkrywać ślad, jakie wycisnęły w ich psychice różne doświadczenia z przeszłości. Pomagam im oglądać je, oceniać ich znaczenie i rolę oraz określać ich wpływ na teraźniejszość. Odkrycie tych śladów umożliwia następny krok, krok ku zmianie. I zmiana ta jest dla mnie najważniejsza"

Anna Jedlińska


Psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ze specjalizacją: psychologia kliniczna. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą.

 

 

 

Certyfikaty i dyplomy:

 • dyplom Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • dyplom Kursu Gestalt – w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie
 • w trakcie: Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • w trakcie: Studium Treningu Interpersonalnego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA

Pomaga osobom, które:

 • Czują się nie rozumiane przez otoczenie, często doświadczają samotności. Są wrażliwe na odrzucenie
 • Cierpią z powodu utrzymującego się przygnębienia lub często doświadczają poczucia bezradności, pustki, braku satysfakcji
 • Często przeżywają lęk, w następstwie jakichś zdarzeń lub które żyją w obawie i napięciu przed tym, co dopiero ma nadejść
 • Mają trudności w kontaktach z innymi – w relacjach przeważnie czują się zagubione, niepewne, wykluczone, bądź często wchodzą w konflikty z otoczeniem
 • Przeżywają problemy emocjonalne – nie panują nad emocjami lub też trudno im jest je zauważać, określać, wyrażać lub mają wrażenie, że „nic nie czują”
 • Doświadczały przemocy psychicznej, fizycznej lub innego rodzaju nadużyć
 • Cierpią na zaburzenia behawioralne, nastroju, odżywiania lub mają problemy z autoagresją

W pracy terapeutycznej integruje podejście humanistyczne (głównie gestalt) z nurtem psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Szpitala Bródnowskiego, Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej OPTA i na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Terapia jest dla mnie przede wszystkim głębokim dialogiem i niepowtarzalnym spotkaniem. Dlatego staram się na bieżąco dopasowywać swój sposób pracy do mojego rozumienia klienta i jego potrzeb. Najważniejsze jest dla mnie towarzyszenie drugiej osobie w poznawaniu i lepszym rozumieniu siebie.

Krzysztof Jedliński

Jest psychoterapeutą i trenerem psychologicznym. Przyjmuje pacjentów dorosłych z zaburzeniami typu lękowego; z problemami w kontaktach z ludźmi; w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńska i rodzinną. Pracuje w podejściu integratywnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego. Nie prowadzi farmakoterapii.

Praktykuje od roku 1973 jako psychoterapeuta i trener psychologiczny.

W ramach pracy trenerskiej prowadzi treningi interpersonalne, warsztaty: komunikacji, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem, współpracy w zespole. Zajmuje się szkoleniem psychoterapeutów oraz trenerów grupowych.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, specjalistą II stopnia w psychiatrii, doktorem nauk medycznych.

Jest członkiem Rady Naukowej magazynu "Charaktery" oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika "Więź". Autor książek: "Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję" ; "Nie dać się upokorzyć"; "Terapia a duszpasterstwo" (wraz z J.Augustynem i J.Santorskim); "Trening interpersonalny" (wraz z L.Golińską, M.Karczewską, D.Łabędź, T.Ossowską i H.Szczepańską)

Posiada licencje i certyfikaty:

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
 • certyfikat psychoterapeuty
 • certyfikat superwizora psychoterapii
 • rekomendacja trenera treningu interpersonalnego
 • rekomendacja superwizora treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:
 • certyfikat psychoterapeuty

"Jestem terapeutą integratywnym - korzystam ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Zależnie od potrzeb udzielam porad, pracuje nad zmianą zachowania lub pomagam odkryć źródła zaburzeń w przeszłości. Nastawiam się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Jestem przekonany, że w istocie rzeczy sam pacjent jest ekspertem od swoich potencjałów i swoich kłopotów. Rolą terapeuty jest być katalizatorem i życzliwym towarzyszem konstruktywnej zmiany. Jako trener i nauczyciel mocno wierzę w niepowtarzalne potencjały osobiste każdego uczestnika. W odpowiednim klimacie ujawnią się one w pełni, dla dobra ich podmiotu i ludzi, którym będzie służył."

Ireneusz KaczmarczykDoradztwo i krótkoterminową pomoc psychologiczną w problemach egzystencjalnych oferuję osobom, które:
 • borykają się z kryzysami identyfikowanymi z sensem życia, doświadczeniem przemijania, stoją w obliczu ograniczonych wyborów, dylematów, sytuacji o przełomowym znaczeniu,
 • poszukują pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem, a po ukończeniu terapii wsparcia w dalszej zmianie i aktualizacji swoich życiowych celów.
dr n. hum. socjolog, trener i superwizor grupowego treningu PTP. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem rozwoju osobowego. Autor badań i publikacji dotyczących charakteru kryzysów i kryteriów zmiany osób uzależnionych. Redaktor naczelny pisma "Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia". Poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wiem, że odsłanianie siebie nie jest łatwym doświadczeniem, ale czasem niezbędnym żeby coś ze swojego życia zrozumieć...

Katarzyna Kawka


Psychoterapeutka, trener.
Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par głównie w formule prowadzenia jej przez dwóch terapeutów. Poza terapią zajmuje się również prowadzeniem warsztatów i treningów asertywności, komunikacji interpersonalnej, grup rozwoju osobistego.
Pracuje z osobami, które:
 • Cierpią z powodu depresji, nerwic, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości;
 • Doświadczają kryzysu osobistego;
 • Mają trudności w relacji z bliskimi;
 • Doświadczyły w swoim życiu nadużycia, przemocy, wykorzystania;
 • Borykają się w swoim życiu z trudnościami wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości i poczucia braku nadziei;
 • Doświadczają silnego stresu w życiu, wypalenia zawodowego;

Pracuje w nurcie humanistyczno - egzystencjalnym, wykorzystując elementy pracy kierunków innych szkół terapeutycznych.

Certyfikaty i dyplomy:

 • ukończyła Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
 • ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Intra
 • dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra
 • dyplom Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego Ośrodka Intra
Doświadczenie zdobywała min. w trakcie stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Dzieci i Młodzieży, w ramach wolontariatu w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Warszawie, w ramach wolontariatu w Fundacji Naszym Dzieciom, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie.

Beata Okulska (d. Kisała)

Jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku INTRA, Szkołę Trenerów Fundacji Synapsis oraz szkołę psychoterapii grupowej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz treningi interpersonalne
i warsztaty psychologiczne. Zajmuje się także szkoleniami dla firm oraz psychoedukacją.

Ma doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej osób, które borykają się z lękiem i trudnościami w relacjach z ludźmi, osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA), a także z osobami, które nadużywają alkoholu lub są bliskimi osób uzależnionych.

Korzysta ze zdobyczy różnych nurtów psychoterapii, dążąc do stworzenia dla każdej osoby nowej terapii - dostosowanej indywidualnie do niepowtarzalności jej problemów, doświadczeń i osobowości. Najbliższe jest jej jednak podejście humanistyczne i interpersonalne.

"Wierzę, że każdy z nas ma wrodzoną zdolność do samorealizacji i urzeczywistnienia pełni swoich możliwości lecz napotyka w swym życiu przeszkody, które czasem ten rozwój zatrzymują. Psychoterapię rozumiem jako wspólną drogę, wymagającą wiele odwagi i wytrwałości, w której razem z pacjentem pracujemy, aby w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania rozpoznać, zrozumieć i usunąć te przeszkody."

Joanna Kosmala


Jest pedagogiem specjalnym, trenerem warsztatu psychologicznego i psychoterapeutką; absolwentka wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów GESTALT. Ma za sobą liczne szkolenia uzupełniające, staże i warsztaty. W pracy terapeutycznej kieruje się przede wszystkim założeniami i wskazaniami terapii GESTALT, choć chętnie korzysta również z możliwości, jakie dają inne kierunki psychoterapii humanistycznej. Docenia także techniki terapii behawioralno-poznawczej.

Od 1999 roku prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, grupy wsparcia, treningi, grupy rozwojowe dla kobiet, "szkołę dla rodziców". Udziela indywidualnych konsultacji, prowadzi grupową i indywidualną psychoterapię.

Zajmuje się też problemami rodzin z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącymi, udzielając wsparcia i pomocy rodzicom, podejmując działaność edukacyjną, także poprzez liczne publikacje (autorstwo, redakcja, tłumaczenia, polskie adaptacje) dotyczące problemów wychowania i rehabilitacji dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, także terapii jego rodziny.

Wybrane publikacje to:
"Gdy już wiesz, że Twoje dziecko nie słyszy"; "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu. Standardy, programy i projekty organizacyjne" (red.); "Listy o wychowaniu dziecka z wadą słuchu. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym", "O maluchach, zuchach, średniakach i starszakach, które nie słyszą lub niedosłyszą. Mini poradnik dla nauczycieli i wychowawców przedszkoli"; "Dzieci z uszkodzonym słuchem", (wraz z J. Kobosko); "Parents Councelling and Guidance".

Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

Mieszka z mężem w Sulejówku. Ma dwoje dorosłych dzieci.

"Jestem przekonana, że człowiek "ma w sobie" wszystkie narzędzia, które mogą sprawić, że jego życie staje się satysfakcjonujące, a on sam ma poczucie szczęścia. Niestety, często nie umiemy sięgnąć po te narzędzia i - bywa - nie wiemy, jak ich używać. Towarzyszę moim pacjentom w drodze, która prowadzi ich do własnych zasobów, pomagając im poznac siebie i odkryć skuteczne dla nich sposoby radzenia sobie w życiu. Towarzyszę im, gdy uczą się brać odpowiedzialność za siebie, gdy odzyskują wiarę w siebie i poczucie, że stają się kreatorami własnego życia."

Agata Kołodziejczyk-Stryjek

Psychoterapeutka, trener. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, kryzysów. Pracuje w nurcie humanistycznym, wykorzystując elementy pracy kierunków poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz warsztaty i treningi interpersonalne, asertywności, antystresowe. Zajmuje się również edukacją trenerów, szkoleniami dla firm, współpracuję ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

Ukończyła Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością psychologia społeczna i społeczna psychologia kliniczna

Certyfikaty i dyplomy:

 • dyplom Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego Ośrodka Intra
 • dyplom Szkoły Treningu Interpersonalnego Ośrodka Intra
 • dyplom Centrum Terapii Krótkoterminowej
 • dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra
 • rekomendacja trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

"Terapia to dla mnie proces, w którym człowiek pracuje nad zrozumieniem swoich przeżyć, doświadczeń i działań. Towarzyszę ludziom w tym procesie wierząc, że każdy ma w sobie potencjał umożliwiający mu pokonanie trudności i kryzysów oraz życie w taki sposób w jaki pragnie.
W pracy trenera ważna jest dla mnie możliwość dostarczenia konkretnych narzędzi psychologicznych, kształtowania umiejętności dających ludziom szansę na zmianę i rozwój. Fascynuje mnie obcowanie z niepowtarzalno'ścią grup, ich energią, która pozwala na tworzenie nowych jakości, wymianę wiedzy i doświadczenia.

Maria Król-Fijewska

Jest psychologiem klinicznym. Ukończyła wydział psychologii UW i wydział ekonomii UW Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:

 • treningu grupowego
 • superwizji treningu grupowego
 • psychoterapii
 • superwizji psychoterapii

Psychoedukacją i psychoterapią zajmuje się od 1980 roku. Jest autorką polskiej wersji treningu asertywności i ekspertem w zakresie psychologicznej pracy nad zmianą zachowań.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także treningi i warsztaty. Zajmuje się edukacją i superwizją trenerów i psychoterapeutów.

Jest autorką książek:
"Tam i stamtąd. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu" ; "Trening asertywności"; "Stanowczo, łagodnie, bez lęku."; "Asertywność menedżera" (wraz z P. Fijewskim) oraz dwóch seriali telewizyjnych, dostępnych na kasetach video "Asertywność", "Pani Jola zmienia swoje życie" (TVP- MEN).

Wraz z mężem opracowała program psychoprofilaktyczny dla młodzieży "Nasze Spotkania" a także program "Trudne stany emocjonalne". Publikuje w magazynie psychologicznym "Charaktery". Szczególnie interesuje się praktyczną psychologią czasu.

Ma męża i czwórkę dzieci.
Jest współzałożycielką Ośrodka INTRA i członkiem Rady Programowej INTRY.

"Jako terapeuta dążę do spotkania. Porusza mnie towarzyszenie ludziom w docieraniu do osobistej prawdy. W pracy trenerskiej pociąga mnie klimat otwartości i wspólnoty, a także społeczna użyteczność treningu i jego twórczy wymiar."

Elżbieta Królak

Zajmuje się terapią osób dorosłych min.: z zaburzeniami emocjonalnymi, ofiarami i sprawcami przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, oraz z innymi problemami.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i małżeńską.

Pracuje w orientacji humanistycznej, korzysta też z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej i psychologii zorientowanej na proces.

Zajmuje się terapią osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Przez ostatnie 20 lat pracowała w Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym "Petra". W 1999 roku otrzymała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Odbyła staż w ośrodku Ashley w USA i szkolenie w New Jersey Summer School of Alcohol and Drug Studies.

W 1988 roku otrzymała licencję trenera treningu psychologicznego II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W latach 1995-97 szkoliła się w psychologii zorientowanej na proces, obecnie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Pracy z Procesem do pracy terapeutycznej metodami psychologii procesu pod superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu

Pracowała jako trener treningu asertywności w Pracowni Zmiany Zachowań Instytutu Psychologii Zdrowia i w Korporacji Trenerów Asertywności. Prowadziła szkolenia w Studium Terapii Uzależnień, warsztaty psychologiczne w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Łódzkim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Mam nadzieję, że pomagając w zmianie poszczególnym osobom - zmieniam świat.

Jolanta Mieczkowska-Luto

Psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada doświadczenie pracy na stanowisku specjalisty ds. szkoleń i organizacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Prowadziła zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Współpracuje z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu efektywnego komunikowania się, asertywności, budowania zespołu.

W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA zajmuje się prowadzeniem oraz koordynacją i organizacją szkoleń dla firm i instytucji.

"Bliska jest mi idea zakładająca, iż człowiek najlepiej uczy się w atmosferze zaufania i otwartości - taką też staram się stworzyć. Pasjonuje mnie pomaganie i towarzyszenie uczestnikom w odkrywaniu i rozwijaniu ich indywidualnych możliwości. Praca trenerska jest też dla mnie niezwykłą okazją do spotkania z doświadczeniem i mądrością innych osób."

Lidia Mieścicka

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, terapię małżeńską, pomoc w w sytuacjach kryzysowych.

"Pracuję w oparciu o zasady psychoterapii integratywnej. Oznacza to, że w kontakcie z pacjentem najbliższe jest mi rogersowskie towarzyszenie mu i podążanie za nim, ale także "w zależności od sytuacji terapeutycznej" stosowanie elementów technik innych kierunków psychoterapeutycznych.
Myślę o terapii jako o "podróży pacjenta w głąb siebie", jego spotykanie się z niezakończonymi sprawami, przepracowanie ich w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej i "zamknięcie za sobą drzwi", które były dotychczas drzwiami obrotowymi."

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalistką II stopnia w psychiatrii. Od 1968 r. pracuje jako psychoterapeutka.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest członkiem Rady Programowej Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA i uczestniczy w zajęciach dydaktycznych w ramach tej szkoły.
Bierze udział w szkoleniu psychoterapeutów.

Jest autorką książek:
"Nie poddawaj się smutkowi"; "Być matką dorosłych dzieci"; "Pracoholizm".

Iwona Oleksiuk

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista psychologii klinicznej I stopnia.
Psychoterapią zajmuje się od 1988 roku.
Prowadzi terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną oraz terapię dzieci.
Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

Zajmuje się także szkoleniami dla firm.

"Zawsze staram się dokładnie poznać świat osoby, z którą się spotykam, ponieważ to właśnie w świecie jej znaczeń będziemy pracować.
Za szczególnie ważne w swojej pracy uważam budowanie dobrej relacji z pacjentem i dbałość o jego poczucie bezpieczeństwa w tej relacji."

Bogdan Osóbka-Zieliński


Psychoterapeuta. Absolwent wydziału filozofii i teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako doradca, trener psychologiczny i psychoterapeuta pracuje od 1996 r.

Ukończył Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną, terapią par oraz grupową osób dorosłych. Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji i asertywności, samopoznania i rozwoju osobistego oraz z pogranicza duchowości i psychologii. Od kilku lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Stwardnienia Rozsianego.

Ma doświadczenie w pracy doradczej, psychoedukacyjnej, psychoterapeutycznej w środowiskach wielokulturowych na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Wybrane szkolenia i staże kierunkowe:

 • Certyfikat poradnictwa (counselling) dotyczący pomocy psychologicznej dla par, emigrantów i osób, które doświadczyły nadużyć duchowych i religijnych, uzyskany w Wielkiej Brytanii;
 • Certyfikat doradcy stowarzyszenia NEST ("New Experience for Survivors of Trauma") w Irlandii zajmującego się pracą z osobami z doświadczeniem przemocy i zaniedbania w rodzinie oraz strat prokreacyjnych;
 • Szkolenia EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) i zespołu stresu pourazowego (PTSD );
 • Staż na oddziale nerwic w szpitalu specjalistycznym MSWIA w Otwocku;
 • Szkolenia z asertywności;
 • Szkolenie coachingu: CoachWise.

Pracuje m.in. z osobami, które przeżywają trudności w relacjach z innymi, doświadczających kryzysu, konfliktów wewnętrznych, lęku, smutku i złości, obciążonych doświadczeniem przemocy i zaniedbania, lub straty kogoś bliskiego, poszukującymi sensu i uporządkowania swojego życia oraz szukających dalszych dróg swojego rozwoju.

Preferuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, integratywnie korzysta z różnych szkół terapeutycznych łącząc ich elementy.

Prowadzi terapię w językach rosyjskim i ukraińskim.

Mieszka z rodziną w Warszawie.

"W mojej pracy słuchając ludzi nauczyłem się jak wiele zasobów i umiejętności potrzebnych im do rozwiązania trudności mają w sobie. Ważne jest uwzględnienie wszystkich wymiarów funkcjonowania człowieka fizycznego, psychicznego i duchowego. Potrzebne do zmiany umiejętności i zasoby są w doświadczeniu i historii życia człowieka. W terapii bliska jest mi postawa Carla Rogersa."

Krzysztof Parusiński

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, oraz konsultacje dla par w kryzysie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psycholog kliniczny, licencjonowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor psychoterapii uzależnień. Jest terapeutą integrującym wiele nurtów psychoterapii, z jednoznaczną orientacją na ważne i dobre doświadczenia w relacji terapeutycznej. Swoją praktykę terapeutyczną rozpoczął w 1984 roku pracując na oddziałach psychoz i zaburzeń nerwicowych. Ma ponad dziesięcioletnią praktykę w pracy z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych i uzależnionymi behawioralnie. Od 25 lat prowadzi treningi interpersonalne, intrapersonalne oraz warsztaty umiejętności z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, twórczego myślenia. Zajmuje się również szkoleniami, między innymi z komunikacji, negocjacji i kierowania zespołem. Jest edukatorem interaktywnej pracy z grupą. Pracuje aktywnie jako tzw. „life coach”. Żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Z zamiłowania przyrodnik i ornitolog.

"…..od bardzo wielu lat uważam, że psychoterapia jest poMOCna…"

Ewa Preis-Wojtowicz

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej, 3-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie prowadzonej przez dr P.Drozdowskiego. Odbyła dwuletni staż w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Od dziesięciu lat prowadzi praktykę terapeutyczną.

Prowadzi szkolenia, prelekcje, warsztaty psychologiczne. Zajmuje się edukacją osób dorosłych przy użyciu technik programowania neurolingwistycznego NLP - posiada certyfikat Instituto Italiano. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu rozwoju osobistego.

Główne zainteresowania: joga, medytacja, filozofia wieczysta, Indie, wegetarianizm.

"Każdy z nas przyszedł na świat, aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie, aby wywiązać się z umowy, której charakter jest święty i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny, mądrze i z miłością"

Jolanta Sokół-Jedlińska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, Szkołę Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, studium podyplomowe Life coaching przy Collegium Civitas. Jest trenerem i superwizorem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi treningi interpersonalne, asertywności, warsztaty komunikacji, pracy w zespole, organizacji czasu, antystresowe, rozwoju osobistego, szkolenia dla firm. Pisze programy, konsultuje zespoły trenerskie, szkoli i superwizuje początkujących trenerów. Jest autorką książki "Duchowość na co dzień".

"W pracy trenerskiej ważne jest dla mnie przede wszystkim nawiązanie kontaktu - z grupą, z drugą osobą. Kontakt stanowi warunek dobrej wymiany - intelektualnej, emocjonalnej, duchowej. Mogę wówczas uczyć, pomagać, towarzyszyć w dokonujących się procesach, a także zwrotnie czerpać z odmienności i bogactwa innych."

Monika Sowicka

Jest psychologiem klinicznym, absolwentką UW. Praktykę terapeutyczną rozpoczęła w 1976 roku.

Prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych, które cierpią z powodu: depresji, lęku, przeżytych traum, problemów w rodzinie, rozterek egzystencjalnych.

Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską, interwencje kryzysowe.

Pracuje w podejściu humanistycznym włączając doświadczenie innych szkół terapeutycznych.

Psychoterapię rozumiem jako drogę pacjenta, na której spotyka się on z cierpieniem, swoją przeszłością, świadomością, bólem egzystencjalnym...Towarzyszę mu na tej drodze wybiera siebie.

Hanna Szczepańska


Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką, trenerem. Pracuje z osobami które:
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, objawów nerwicowych
 • doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi
 • cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości
 • są niezadowolone z jakości swojego życia
 • doświadczają kryzysu w życiu
 • chcą zrozumieć i zmienić powtarzające się i przynoszące cierpienie wzorce reagowania w relacjach z innymi ludźmi.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie humanistycznym. Prowadzi także treningi (interpersonalny, asertywności) i warsztaty (komunikacji, radzenia sobie ze stresem itp.). Zajmuje się edukacją trenerów i osób zajmujących się pomocą psychologiczną.

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Posiada następujące certyfikaty:

 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) wydany przez The European Association for Psychotherapy
 • Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez The European Association for Gestlt Therapy
 • Rekomendacja trenerska II stopień – Trener Treningu Interpersonalnego wydana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a także Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt.

Autorka książek:

„Żony alkoholików – problemy psychologiczne, proces zdrowienia, terapia”

„Trening asertywności dla współuzależnionych – poradnik terapeuty”

„Trening interpersonalny” - współautorka z K.Jedlińskim, L.Golińską, D.Łabędź, T.Ossowską

„Wierzę w potencjał zawarty w każdym człowieku. Pomagam ludziom docierać do tego potencjału i realizować go w życiu.”

Oliwia Szczuka-Rodzeń

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej SWPS.

Certyfikaty i dyplomy:

 • certyfikat terapeuty i superwizora Programu Simontona przeznaczonego dla osób chorych somatycznie
 • dyplom psychoterapeuty Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • dyplom uprawniający do udzielania pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dorosłych. Prowadzi również treningi oraz warsztaty. Specjalizuje się w psychoterapii dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychoonkologii w SWPS.
Współtworzy Fundację Psychoonkologii "Ogród Nadziei", gdzie prowadzi warsztaty i psychoterapię dla osób chorych onkologicznie.

"Czerpię z bogactwa różnych nurtów psychoterapii, szczególnie terapii Gestalt oraz poznawczej. Bliskie mi są założenia nurtu humanistycznego.
Towarzyszę ludziom w odkrywaniu siebie poprzez porządkowanie spraw z przeszłości, koncentrację na aktualnym życiu, a także poprzez budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Terapia przypomina mi rozświetlanie zaciemnionego pokoju - im więcej światła świadomości, tym bardziej stajemy się sobą!"

Grażyna Supel-Szczerbic

Psycholog, psychoterapeutka i trenerka. Ukończyła Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologia kliniczna.

Certyfikaty i dyplomy:

 • dyplom Szkoły Socjoterapii Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień OPTA;
 • dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;
 • certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu seksuologii społecznej i klinicznej w Zakładzie Psychosomatyki, Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Współtworzyła i realizowała programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów umiejętności interpersonalnych dla biznesu. Zajmuje się również psychoseksuologią.

W Intrze prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz warsztaty rozwojowe. Pracuje w nurcie integratywnym, traktując jako podstawowe podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzysta z osiągnięć terapii gestalt i poznawczo-behawioralnej.

Jest mężatką, ma dwoje dzieci.

"Terapię rozumiem jako pełną wysiłku i zaangażowania, odkrywczą wędrówkę z osobą podejmującą trud zmiany. Towarzyszę jej dbając, by w bezpiecznych warunkach, w sobie właściwym tempie, mogła rozpoznać kierunek, w którym chce i może się udać. Wspieram w pokonywaniu przeszkód, pomagam zaakceptować ograniczenia, których przezwyciężenie nie jest możliwe".

Dariusz Tkaczyk

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych cierpiących z powodu:

 • nerwic
 • depresji
 • trudności w relacjach
 • przebytych urazów emocjonalnych
 • kryzysów życiowych

Pracuje w podejściu neohumanistycznym

Ukończył studia psychologiczne na ATK. Praktykuje jako psycholog od 1997 r.

Dyplomy i certyfikaty:

"Zajmuję się psychoterapią, bo lubię. Siadam naprzeciw drugiego człowieka a on naprzeciw mnie. Oboje staramy się być w tym czasie na tyle zintegrowani i obecni, na ile potrafimy. Niewiele doświadczeń wytrzymuje taką konkurencję."

Anna Truskolaska-Mojzesowicz

Lekarz psychiatra, specjalista II-go stopnia. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Praktykuje od 1974 jako psychiatra i psychoterapeuta.

Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych. W swoim postępowaniu łączy oddziaływanie farmakologiczne z psychoterapią.

"Lubię pomagać ludziom, dawać oparcie i przynosić ulgę w cierpienieniu. Jestem otwarta na problemy ludzi w każdym wieku."

Jacek Zalewski

Pracuje z osobami które:

 • doświadczają kryzysu w życiu osobistym , zawodowym
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami
 • chcą się przyjrzeć swojemu życiu
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia
 • chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu
 • potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, par i rodzinną. Pracuje w nurcie humanistycznym, gestalt. Na spotkania terapeutyczne zaprasza dorosłych oraz młodzież od 14 roku życia.

Pedagog, instruktor teatralny, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Podyplomowych Studiów w zakresie socjoterapii w WSP w Łodzi.

Socjoterapeuta w Ośrodku "Wspólny Dom" w Wildze i MOS "Kąt" w Warszawie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem. Prowadzi warsztaty dla rodzin dysfunkcyjnych Ukończył specjalistyczne szkolenia na temat terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych - Certyfikat Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej i Krajowego Biura ds. Narkomanii.

Uzyskał dyplom Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Psychoterapia jest dla mnie niepowtarzalnym spotkaniem z człowiekiem, które może doprowadzić go do lepszego rozumienia i odkrywania siebie.

Krzysztof Zalewski


Zajmuje się pomocą psychologiczną osób, które:
 • mają problemy w kontaktach z innymi ludźmi w domu lub w pracy
 • doświadczają konfliktów wewnętrznych i lęku
 • nie radzą sobie ze złością i własną agresją
 • czują się bezradni i doświadczają wstydu i poczucia winy
 • przypuszczają, że mogą mieć nerwicą lub depresję
 • są rozczarowane sobą, nadmiernie krytyczne wobec innych i siebie
 • obawiają się innych ludzi
 • mają poczucie osamotnienia i braku zrozumienia ze strony innych ludzi
 • nie mogą się porozumieć w związku lub małżeństwie
 • mają trudność w odnalezieniu swojego sensu w życiu i są przekonani, że „tak” już będzie zawsze.

Pracuje z młodzieżą, dorosłymi oraz parami. Chętnie pomaga pracownikom korporacji i służb mundurowych. Jest terapeutą humanistyczno-egzystencjalnym.

Jest psychologiem, absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Odbył dwuletnie szkolenie w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii “MOP” oraz roczny staż w szpitalu specjalistycznym MSWIA w Otwocku. Ukończył Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

W swojej pracy dążę do stworzenia takich warunków, w których człowiek może w bezpieczny sposób i w swoim tempie zintegrować swoje doświadczenia a także spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Wtedy otwiera się możliwość realizacji własnego potencjału i swoich potrzeb. „Drzwi” do tak upragnionej zmiany zaczynają się uchylać…

WSPÓŁPRACOWNICY


Małgorzata Graczyk


Jest pedagogiem specjalnym (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Od 25 lat zajmuje się działaniami wychowawczo-korekcyjnymi z wykorzystaniem teatru i filmu w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, jak również z młodzieżą o sprzężonej niepełnosprawności (upośledzenie umysłowe i niedostosowanie społeczne, upośledzenie umysłowe i autyzm). Jednocześnie gros czasu pracowała jako kurator społeczny na Okęciu i Pradze Północ zajmując się sprawami opiekuńczymi i karnymi nieletnich. Od 1994 roku jest nauczycielem akademickim, obecnie związanym z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i Wszechnicą Polską Wyższą Szkołą w Warszawie. W ramach pracy dydaktycznej i naukowej zajmuje się m.in. konfliktami i ich rozwiązywaniem. Jest mediatorem. Uprawnienia do mediacji rodzinnych, karnych oraz w sprawach nieletnich zdobyła w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie, którego jest członkiem.

 

„Pragnę, aby ludzie odkryli potencjał rozwojowy w konfliktach, a nie postrzegali je tylko jako zagrożenie uruchamiające rywalizację lub ucieczkę. Negocjacje i mediacje pozwalają na konstruktywne rozwiązywanie sporów, umożliwiające nie tylko realizację w równej mierze celów własnych i drugiej strony, ale również budowanie lepszych wzajemnych relacji. Tylko od nas -uczestników sporu, zależy, abyśmy z zaangażowaniem współdziałali w rozwiązaniu konfliktu, a wtedy wygramy.”

Katarzyna Parusińska

Jest psychologiem klinicznym, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Małżeństwa i Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenie z zakresu terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericsonowskim. Instruktorka i autorka programów psychoedukacyjnych m.in. „Twój wybór” „Profilaktyka przemocy wobec dzieci”. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców dotyczących zachowań problemowych. Założycielka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadziła terapię dzieci, konsultacje i mediacje rodzinne.

Koordynowała realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Akademii Rozwoju Kompetencji Trenerskich INTRA.

Prowadzi szkolenia i warsztaty psychologiczne. Obecnie koordynuje działania psychoprofilaktyczne w INTRZE.

Interesuje mnie skuteczność działań zarówno w obszarze profilaktyki jak i w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Wierzę, że każdy z nas może przekraczać swoje ograniczenia i tak naprawdę, to nie ma rzeczy niemożliwych.

Elżbieta Sikora

Jest reżyserem teatralnym i telewizyjnym, absolwentką wydziału reżyserii Instytutu Sztuki Teatralnej w Moskwie.

Przez ponad 20 lat pracowała jako reżyser i redaktor w Teatrze dla Dzieci i Telewizji Edukacyjnej w I programie TVP.

Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego prowadzoną przez Ośrodek INTRA.

Od 1978 roku prowadzi warsztaty i szkolenia teatralne, treningi twórczości i twórczego rozwiązywania problemów dla dzieci, kadry teatrów amatorskich, studentów wyższych uczelni, nauczycieli i firm. Pracuje w oparciu o metody aktywne.

Prowadzi też warsztaty wystąpień publicznych i pracy przed i z kamerą.

Jest reżyserem m.in. telewizyjnych seriali edukacyjnych: „Asertywność”, „Pani Jola zmienia swoje życie” i „Pogotowie twórczości.”

Członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

Wierzę, że „śmiech jest swoistym dowodem na istnienie Boga” i w zasadę, że „najlepszym pomysłem na dobry pomysł, jest wiele pomysłów”.

Katarzyna Skrzypek

Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako psychoterapeuta od 1986 roku. Jest licencjonowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz licencjonowanym trenerem grupowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest certyfikowanym psychoterapeutą, terapeutą szkoleniowym i superwizorem PTPP. Zajmowała się terapią małżeńską, indywidualną i grupową.

Pracowała w ośrodku odwykowym specjalizując się w terapii osób współuzależnionych. Prowadziła grupy terapeutyczne dla DDA (dorosłe dzieci alkoholików) w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia. Skończyła Studium Psychoterapii Analitycznej.

Prowadzi indywidualną psychoterapię psychoanalityczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Sekcji Psychoterapii PTP. Zajmuje się szkoleniem psychoterapeutów. Prowadzi psychoterapię w języku angielskim i francuskim.

"Psychoterapia jest wspólnym przedsięwzięciem pacjenta i terapeuty. Wymaga odwagi, wytrwałości i wiele pracy..."

Ewa Sokół - Malesza


Jest absolwentką kulturoznawstwa (Uniwersytet Wrocławski) i reżyserii teatru lalek (PWST). Ukończyła też Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego "Intra" w Warszawie. Od ponad dwudziestu lat współpracuje jako reżyser z teatrami lalek na ternie całej Polski, pracuje też z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia teatralne, a także różnego rodzaju warsztaty o tematyce artystyczno-edukacyjnej). Współpracując z Fundacja Artystyczną "Młyn" realizowała też warsztat "3 x TAK", skierowany do nauczycieli, wykorzystujący metody i ćwiczenia, wypracowane przez trenerów teatru improwizacji. Mieszka w Legionowie.

Leszek Sagadyn

Psycholog kliniczny. Posiada licencje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie:
 • treningu grupowego - superwizor
 • psychoterapii - superwizor
Jest również Specjalistą psychoterapii uzależnień, posiada Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uprawniony do prowadzenia superwizji w lecznictwie uzależnień.

Laureat nagrody II PTP im. B. Zawadzkiego za osiągnięcia w praktyce psychologicznej (2000r.).

Przez czternaście był lat dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Suwałkach (utworzenie oddziału nerwic, rozwój psychiatrii środowiskowej i lecznictwa uzależnień).

W pracy psychoterapeutycznej pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Główny temat zainteresowań to uzależnienia, zaburzenia osobowości, "podwójna diagnoza"

Obecnie przede wszystkim prowadzi działalność edukacyjną w psychoterapii i terapii uzależnień (superwizje), oraz treningową.

Konwencja pracy - integruje myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

"Charakterystyczne jest dla mnie to, że staram się wydobyć zasoby i mocne strony pacjenta i dać mu najmniej ile potrzebuje, żeby resztę zrobił sam i mógł być z tego dumny i zadowolony!"

Marcin Szczygieł


Z Ośrodkiem Intra współpracuje w zakresie prowadzenia superwizji dla psychoterapeutów, oraz zajęć w Szkole Psychoterapii i Szkole Psychoterapii Humanistycznej dla psychoterapeutów uzależnień.
Z wykształcenia psycholog kliniczy. Od 18 lat prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
W swojej pracy odwołuje się do założeń psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, akcentujących podmiotowość, świadomość, wolność i odpowiedzialność. Z racji swojego wykształcenia korzysta w szczególności z założeń psychoterapii Gestalt. Inspirują go również teorie relacji z obiektem oraz nurt postmodernistyczny, akcentujący subiektywizm oraz różnorodność.
Zasadniczym aspektem jego warsztatu pracy jest dialog/ relacja dialogująca, zakładająca wzajemną wymianę, podmiotowość oraz szacunek dla podobieństw i różnic pomiędzy osobami.

"Psychoterapię rozumiem jako współpracę dwojga osób, której celem jest wzrost poziomu wewnętrznej integracji klienta, a przez to poprawa jakości jego życia".

Od 5 lat prowadzi superwizje dla psychoterapeutów.
Superwizję traktuje jako spotkanie „kolegów po fachu”. Jako superwizor wspiera w rozwoju zawodowym oraz pomaga rozwiązywać pojawiające się trudności w pracy terapeutycznej. Szczególnie bliskie jest dla niego wspieranie w tworzeniu i rozwijaniu przez psychoterapeutę swojego stylu pracy, opartego na osobistej specyfice i osobistym potencjale.
Szczególną uwagę zwraca na aspekty etyczne zwodu psychoterapeuty, przejawiające się zarówno w warsztacie pracy, jak też w postawie terapeutycznej, czyli traktowaniu klienta przez psychoterapeutę.
Prowadzi superwizje indywidualne oraz grupowe.
Komisja Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego honoruje rekomendacje superwizorskie Marcina Szczygła wydawane osobom ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty PTP.
Posiadane Certyfikaty:
 • Certificate for an Accredited Supervisor (EAGT - European Association for Gestalt Therapy)
 • Certyfikat Superwizora (IIPG - Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie)
 • Certyfikat Trenera (PSPP ITG - Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie Instytut Terapii Gestalt w Krakowie)
 • European Cerificate of Psychotherapy (EAP - European Association for Psychotherapy)
 • The European Certificate of Gestalt Psychotherapy (EAGT - European Association for Gestalt Therapy)