Program

RAMOWY PROGRAM STB

 

OFERTA ZAWIERAJĄCA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WRAZ Z HARMONOGRAMEM:

Edycja 14

SESJA 1:

EFEKTYWNOŚĆ INTERPERSONALNA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE.

Trening umiejętności interpersonalnych.

SESJA 2:
PRAKTYKA WPŁYWU SPOŁECZNEGO. TRENER WOBEC GRUPY, GRUPA WOBEC TRENERA.

Narzędzia pracy trenera z grupą i zespołem.

SESJA 3:
OTWARTA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA – PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI.

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.1.

SESJA 4:
OTWARTA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA – PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI.

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera – cz.2.

SESJA 5:
NA SALI I POZA SALĄ SZKOLENIOWĄ – PROCES ROZWOJOWY W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ.

Metodologia pracy trenerskiej – budowa programu szkoleniowego i scenariusza.

SESJA 6 i 7:
OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW.

Metodologia pracy trenerskiej i doradczej – rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych. Konstruowanie ofert, ewaluacja szkolenia.

SESJA 8:
WALIZKA TRENERA BIZNESU.

Metodologia pracy trenerskiej – panorama technik szkoleniowych.

SESJA 9:
WYZWANIA I OCZEKIWANIA BIZNESOWE W NOWOCZESNYM PODEJŚCIU DO ROZWOJU.

Moduły warsztatów.

SESJA 10:
WYZWANIA W PRACY TRENERA BIZNESU.

Sytuacje trudne.

SESJA 11, 12, 13
Z TEORII W PRAKTYKĘ.

Warsztaty autorskie uczestników cz. 1, 2 i 3.

SESJA 14:
SESJA ZAMKNIĘCIA.

Spotkanie podsumowujące.

OPCJA DODATKOWA – SESJA 15:
CERTYFIKACJA D3.

Uzyskanie tytułu Certified Behavioral Consultant.

X