Co nowego w Intrze

SZKOŁY TRENERSKIE

Rozpoczynamy rekrutację do 53 edycji Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego i 14 edycji Szkoły Trenerów Biznesu. Zapraszamy!
Więcej

CIAŁO W PROCESIE TERAPEUTYCZNYM

Zapraszamy na czterdziestoośmiogodzinny warsztat, który przybliży widzenie terapeuty i klienta jako „tworzących jedność istot ludzkich”, które w procesie terapeutycznym istnieją całe, to znaczy nie tylko kontaktują się intelektualnie czy rozmawiają (zastanawiają się, wyobrażają sobie, wymieniają myśli…) nie tylko doświadczają uczuć, ale też są fizycznie obecne, poprzez ciało odczuwają bodźce z otoczenia, poruszają się... doświadczają siebie…
Więcej

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.
Więcej

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, poznając lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się jak inni reagują na nich. Służy to pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Zapraszamy…
Więcej

X