Recent Posts by admin

PAUZA I KRAWĘDŹ. JAK UCZYNIĆ NASZĄ PRACĘ BARDZIEJ DOŚWIADCZENIOWĄ.

Spotkanie zaczniemy od odświeżenia naszego własnego procesu focusingowego. Podczas warsztatu superwizyjnego będziemy koncentrować się na dwóch tematach, centralnych dla procesu psychoterapii doświadczeniowej - REWOLUCYJNEJ PAUZIE i  KRAWĘDZI ŚWIADOMOŚCI. By w trakcie sesji nawiązać kontakt z doświadczeniową przestrzenią klienta oraz naszą własną jako terapeutów, musimy umieć czasem zatrzymać się i przestać robić to co robimy. Są…
Więcej

SPOTKANIE Z KRYTYKIEM WEWNĘTRZNYM

To wydaje się uniwersalne: w każdym z nas żyje krytyczny rezydent. Czasami on czy ona jest całkiem łagodny, ale przy innych okazjach może okazać się bardzo agresywny, destrukcyjny i mieć paraliżujący wpływ na naszą kreatywność. W tym doświadczeniowym warsztacie skoncentrujemy się na krytyku wewnętrznym. Spróbujemy zawrzeć znajomość z tą podosobowością, która stanowi część nas samych.…
Więcej

FOCUSING

Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętność rozumienia swoich stanów wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których doświadczenia są czasem dla nich samych niejasne (a co za tym idzie trudne do zakomunikowania otoczeniu oraz osób, które mimo różnych form pracy nad sobą (terapie, warsztaty) mają wrażenie, że nie posuwają się do przodu (dochodzą wciąż…
Więcej

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.
Więcej

Grupy terapeutyczne

Trwa nabór do grupy terapeutycznej, oraz grupy rozwojowo-terapeutycznej dla młodych dorosłych (19 - 28 lat)
Więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.

X