Ankieta – SZKOŁA TRENINGU I WARSZTATU PSYCHOLOGICZNEGO

Ankieta zgłoszeniowa do Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego


Dane osoboweWykształcenie i praca


Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżejDodatkowe pytania


Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*


Uwaga

Jeśli korzystał(a) Pani/Pan lub korzysta z pomocy psychologicznej lub ma Pani/Pan kłopoty psychologiczne, prosimy starannie rozważyć swoją decyzję, jak również sprawdzić z terapeutą lub lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach Szkoły, w tym w treningu interpersonalnym i terapeutycznym (ten drugi, w przypadku występowania istotnych kłopotów będzie z pewnością niewystarczający). Wątpliwości możemy też rozważyć podczas rozmowy wstępnej.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji wybranej przeze mnie usługi. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie*

Przesłanie ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie danych Klientów Ośrodka Intra oraz na przetwarzanie ich zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.13, poz. 883).


X