Ankieta – Szkoła Trenerów Biznesu

Ankieta zgłoszeniowa do Szkoły Trenerów Biznesu


Dane osoboweWykształcenie kierunkowe


Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżejWybór formy płatności za uczestnictwo w szkole

Płatność jednorazowa / 10 900 zł brutto / termin płatności: 31 października 2017

Płatność w 2 ratach / 2 x 5 900 zł brutto / termin płatności: 1 rata - 31 października 2017, 2 rata - 20 marca 2018

Płatność w 4 ratach / 4 x 3 050 zł brutto / termin płatności: 1 rata - 31 października 2017, 2 rata - 20 stycznia 2018, 3 rata - 20 marca 2018, 4 rata - 20 czerwca 2018


OPCJA DODATKOWA - Certyfikacja D3 15-16.07.2017.


Prosimy Panią/Pana również o odpowiedź na kilka poniższych pytań:

Czy korzystał(a) Pan/Pani już dotąd z jakichś form uczenia metodami aktywnymi? (Warsztaty, treningi, umiejętności, itp.)
Jeśli tak, to, z jakich? (Jeśli korzystał Pan/Pani również z modułów prowadzonych przez pracowników INTRY, proszę wpisać tytuł zajęć i prowadzącego.)

Czy sam prowadził(a) Pan/Pani (lub współprowadził (a)) jakieś szkolenia metodami aktywnymi?
Jeśli tak, to w jakiej roli, jakie?


Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji wybranej przeze mnie usługi. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie*

Przesłanie ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie danych Klientów Ośrodka Intra oraz na przetwarzanie ich zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.13, poz. 883).


X